Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

Aave ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากบั๊ก

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ปัญหาบั๊กทำให้ผู้ใช้งาน AAVE ไม่สามารถใช้งานสินทรัพย์บนโปรโตคอลมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้

จุดบกพร่องในโปรโตคอล DeFi อย่าง Aave V2 บนเครือข่าย Polygon ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐบนแพลตฟอร์มได้

บริษัทรักษาความปลอดภัย Blockchain BlockSec รายงานเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ว่าปัญหาเกิดจากสัญญา ReserveInterestRateStrategy ที่ปรับใช้บน Polygon

การอัปเกรดครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน Aave V2 และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์ม

AAVE Incompatible Update on Polygon (Source: BlockSec)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการอัปเกรดดังกล่าวเข้ากันไม่ได้กับเครือข่าย ผู้ใช้งาน Aave จึงไม่สามารถใช้งานทรัพย์สินของตนบนโปรโตคอลได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานไม่สามารถยืม ถอน ชำระคืน หรือเพิ่มจำนวนทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับโปรโตคอลได้

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน