Bitcoin btc
$ usd

Binance.US ยุติความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ 10 ราย

1 min
โดย Martin Young
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Binance.US เตรียมยุติความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ

Binance.US ประสบกับปัญหาครั้งใหญ่จากการถอดถอนพันธมิตร 10 รายออกจากแพลตฟอร์ม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2023 ทาง Binance.US ระบุว่าจะลบพันธมิตรผู้ให้บริการการลงทุน BTC และ BUSD ในวันที่ 8 มิถุนายน 2023

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์

รายชื่อคู่ซื้อขายซึ่ง Bitcoin จะเพิกถอน ได้แก่ ATOM/BTC, BCH/BTC, DOT/BTC, LRC/BTC, MANA/BTC, UNI/BTC, VET/BTC และ XTZ/BT

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน