Bitcoin btc
$ usd

Bitnance ยื่นฟ้อง ก.ล.ต. ทวงค่าเสียหาย 320 ล้านบาท

2 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • บริษัทบิทแนนซ์ จำกัด (Bitnance) ยื่นฟ้องสำนัก ก.ล.ต. เรียกค่าเสียหาย 320 ล้านบาทและค่าเสียหากต่อเนื่องอีกวันละ 3 แสน

บริษัทบิทแนนซ์ จำกัด (Bitnance) ยื่นฟ้องสำนัก ก.ล.ต. และ ‘รื่นวดี สุวรรณมงคล’ อดีตเลขาฯ ฐานละเมิดและปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เรียกค่าเสียหาย 320 ล้านบาทและค่าเสียหากต่อเนื่องอีกวันละ 3 แสน

จากรายงานของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 31 สิงหาคม ระบุว่า ‘บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด’ (Bitnance) ยื่นฟ้องสำนักงาน ก.ล.ต. และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อดีตเลขาธิการสำนักงาน ต่อศาลปกครอง ในกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่อนุมัติใบอนุญาตสำหรับเปิดศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล แม้บริษัทเชื่อว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลา 150 วัน

รายละเอียดการยื่นฟ้อง

Bitnance ได้ยื่นฟ้องในกรณีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่สุจริต ออกคำสั่งมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าและละเมิด โดยมีความเสียหายเบื้องต้น 324.80 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมความเสียหายที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยอีกวันละ 3 แสนบาท

ทั้งนี้ ทาง Bitnance ได้ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตไปยัง ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 พร้อมกับได้รับแจ้งจากทางสำนักงานตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ เอกสารเกี่ยวกับด้านธุรกิจและเอกสารด้านไอที รวมถึงการทดสอบระบบเชื่อมต่อกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. และได้มีการชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตแล้ว

หากมีคุณสมบัติครบถ้วน บริษัทจะต้องได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลา 150 วัน แต่ ก.ล.ต. กลับไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลาตามที่คู่มือประชาชนได้กำหนดไว้ จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามที่กำหนด

ภาพการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองของเจ้าหน้าที่จาก Bitnance
ภาพการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองของเจ้าหน้าที่จาก Bitnance ที่มา

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน