สุดยอดการแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิตอล เพื่อแลกเปลี่ยน Bitcoin ในปี 2022 - หน้า 29

681 การซื้อขาย

อัพเดทโดย BeInCrypto Staff
ฟิลเตอร์
อันดับ แพลตฟอร์ม การจัดอันดับ ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง สเปรด #เหรียญ แอพ/ไซต์
Bybit
Bybit
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
9
$380.19M 0.11% 339 เทรดเลย
561 Ref Finance
Ref Finance
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$134.57K 35
562 STON.fi
STON.fi
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$115.82K 7
563 WingRiders
WingRiders
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$109.68K 42
564 Sundaeswap
Sundaeswap
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$109.43K 26
565 Zipmex
Zipmex
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$92.14K 86.43% 56
561 4swap
4swap
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$86.14K 29
566 OraiDEX
OraiDEX
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$85.89K 6
568 Shade Protocol
Shade Protocol
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$71.45K 5
567 Bitfex
Bitfex
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$70.82K - 2
569 Loopring AMM
Loopring AMM
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$68.79K 18
571 Crescent
Crescent
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$66.09K 8
570 Sovryn DEX
Sovryn DEX
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$65.61K 7
572 Astroport (Neutron)
Astroport (Neutron)
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$61.99K 3
573 StellarTerm
StellarTerm
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$49.77K - 31
574 INX One
INX One
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$48.85K 7
575 FlatQube
FlatQube
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$46.39K 8
576 SmarDex
SmarDex
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$38.87K 5
577 ZilSwap
ZilSwap
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$32.45K 21
578 DeDust
DeDust
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$32.24K 13
579 HydraDX
HydraDX
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$29.24K 9