BTCNEXT

กระจายศูนย์, Saint Vincent and the Grenadines
อัปเดตเมื่อ 2021-11-01 12:00:00
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$18.87M
การจัดอันดับ
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
การจัดอันดับ
$18.87M
BTCNEXT เป็น รวมศูนย์ แพลตฟอร์มเทรดเหรียญดิจิทัลในประเทศ Saint Vincent and the Grenadines โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือ เทรดเดอร์มากกว่า 156K รายทำการซื้อขายที่แพลตฟอร์มนี้ ปัจจุบันมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงประมาณ ₿835.77 จาก 42 เหรียญ และ 59 คู่เงิน คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดบนแพลตฟอร์ม BTCNEXT คือ () BTCNEXT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม BTCNEXT สามารถดูได้ที่ http://www.btcnext.io
ปริมาณการซื้อขาย 30 วัน / เหรียญ ค่าธรรมเนียม Maker ค่าธรรมเนียม Taker
- 0.2% 0.2%