ราคา XEN ลดลง 33% หลังจาก Minting Exploit และ Sybil Attack
1 min
ต.ค. 13, 2022 5 เดือน ที่ผ่านมา