Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

สำนักงาน กลต. เผยแพร่ “ความผิดและอัตราโทษ ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล”

1 min
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • กลต. ไทยเผยแพร่ความผิดและอัตราโทษตามพระราชกฤษฎีกาสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) เผยแพร่ความผิดและอัตราโทษตามพระราชกฤษฎีกาสินทรัพย์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) เผยแพร่ความผิดและอัตราโทษตามพระราชกฤษฎีกาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง ความผิดในการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Business Conduct) กับการกระทำอันไม่เป็นธรรม (Unfair Trading Practices) ว่ามีอัตราโทษที่ต่างกันอย่างไรบ้าง รายละเอียด ดังนี้

โทษตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล
ที่มา: Facebook Page สำนักงาน กลต.

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน