Bitcoin btc
$ usd

คริปโตอินฟลูเอนเซอร์อาจเผชิญกับข้อหา Market Manipulation ภายใต้ MiCA

1 min
2 พฤศจิกายน 2022, 16:22 GMT+0700
แปลแล้ว Azmi Boonmalert
2 พฤศจิกายน 2022, 16:22 GMT+0700
สรุปย่อ
  • MiCa มุ่งเป้าไปที่คริปโตอินฟลูเอนเซอร์และ Coin Shiller
  • ร่างกฎหมายคริปโตของสหภาพยุโรปจะนําไปสู่การปรับใช้กฎระเบียบด้านการธนาคารกับอุตสาหกรรมคริปโต
  • วัตถุประสงค์หลักของ MiCA คือเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

สหภาพยุโรปกําลังเตรียมที่จะปรับใช้ MiCA ซึ่งเป็นชุดกฎระเบียบที่เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายประเด็น ซึ่งอาจลดทอนศักยภาพของอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีในภูมิภาคได้อย่างรุนแรง

ร่างกฎหมายตลาดสินทรัพย์คริปโต (MiCA) ของสหภาพยุโรปได้รับการสรุปในเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่ของรัฐสภายุโรปลงมติ 28 ต่อ 1 เห็นชอบกับกฎหมายในเดือนตุลาคม 2022 และต้องผ่านการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งครั้ง

ร่างกฎหมายแบบเหวี่ยงแหครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ stablecoins ไปจนถึงการขุดคริปโต ไปจนถึงประเด็นโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT) และไปจนถึงการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อความในร่างกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคริปโตอินฟลูเอนเซอร์

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2022 Patrick Hansen ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบายของสหภาพยุโรปของ Circle ได้วิเคราะห์หนี่งในมาตราของร่างกฎหมายนี้ อ้างอิงจากร่างกฎหมายดังกล่าว เขาตั้งข้อสังเกตว่าคริปโตอินฟลูเอนเซอร์ที่แสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียโดยไม่ที่ไม่เปิดเผยตัวตนอาจมีปัญหาได้ หากพวกเขาถือว่าได้กําไรจากการกระทําของพวกเขาเอง การกระทำเช่นนี้จะถือว่าเป็น Market Manipulation ในพื้นที่ของสหภาพยุโรปเมื่อ MiCA มีผลบังคับใช้

การกวาดล้างคริปโตเคอเรนซีครั้งใหญ่ใน EU

แม้ว่าคำศัพท์ที่ใช้ในร่างกฎหมายจะคลุมเครือ แต่นั่นอาจจะรวมถึงภาพมีมต่าง ๆ เช่นภาพ Doge-Twit ของ Elon Musk ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ปฏิกิริยาดังกล่าวผสานเข้ากับการตั้งคําถามว่าเหตุใดกฎเดียวกันนี้จึงไม่มีผลกับสินทรัพย์อื่น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนับสนุนร่างกฎหมายข้างต้นกล่าวว่าควรมีความโปร่งใสมากขึ้นจากคริปโตอินฟลูเอนเซอร์และ coin shiller

วิธีการตรวจสอบและบังคับใช้ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นได้ชัดคือสหภาพยุโรปกําลังจะทําให้สิ่งต่าง ๆ ยากขึ้นสําหรับอุตสาหกรรมคริปโตและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานกํากับดูแลมั่นใจว่านี่เป็นความก้าวหน้า ซึ่งจะทําให้ภูมิภาคยุโรปน่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับอุตสาหกรรมคริปโต เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2022 Stefan Berger ผู้ประสานงาน MiCA กล่าวว่ากฎระเบียบเหล่านี้มีความจําเป็น หาก “ยุโรปต้องการเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในวงการคริปโต”

พินิจพิศ MiCA

MiCA กําลังเล่นงาน DeFi อย่างหนักในนามของการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ทิศทางเช่นนี้สามารถกลายเป็น TradiFi ซึ่งรวมศูนย์และควบคุมทุกมิติของอุตสาหกรรมคริปโต

นอกจากนี้ MiCa ยังมีเป้าหมายที่จะควบคุม Stablecoin และการออก Stablecoin รวมถึงควบคุมผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (CASP)

ปัจจัยข้างต้นจะนำไปสู่การควบคุมแพลตฟอร์มคริปโตและโบรกเกอร์คริปโตอย่างเต็มที่และอาจป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกงทางการเงินได้

ร่างกฎหมายนี้จะแบ่งสินทรัพย์คริปโตออกเป็นสามประเภทย่อย โดบขึ้นอยู่กับว่าโทเค็นพยายามรักษาเสถียรภาพของมูลค่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ หรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีการใช้บัตรคุ้มครองผู้บริโภค แต่แรงจูงใจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลัง MiCA คือการป้องกันการฟอกเงิน ในการทําเช่นนี้ จุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อทำให้กฎระเบียบของบริษัทคริปโตสอดคล้องกับกรอบเดียวกันกับกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคาร ทั้งนี้ MiCA น่าจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงปี 2024

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน