สุดยอดการแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิตอล เพื่อแลกเปลี่ยน Bitcoin ในปี 2022

614 การซื้อขาย

ฟิลเตอร์
ค่าธรรมเนียมถูก
ฝากเงิน 0%
ถอนเงิน 0%
ฝากเงิน
ถอนเงิน
ข่้อกำหนด
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
ลงทะเบียนง่าย
ใช้ฟิลเตอร์
จัดเรียงด้วย:
การจัดอันดับ
ชื่อ
การจัดอันดับ
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
สเปรด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมถอนเงิน
#เหรียญ
อันดับ แพลตฟอร์ม การจัดอันดับ ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้ สเปรด ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมถอนเงิน #เหรียญ แอพ/ไซต์
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 1

Binance กระจายศูนย์

10
$6.16B 0.0059 0.10%
0.0400% - 0.1000%
933 NCASH 365
Binance กระจายศูนย์
$6.16B
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$6.16B
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0059
สเปรด
0.10%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.0400% - 0.1000%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
933 NCASH
เหรียญ/คู่เงิน
365 \ 1426
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 2

OKX กระจายศูนย์

10
$866.48M 0.008 0.13%
0.090% - 0.150%
357
OKX กระจายศูนย์
$866.48M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$866.48M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.008
สเปรด
0.13%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.090% - 0.150%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
357 \ 603
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 3

FTX กระจายศูนย์

10
$791.34M 0.008 0.10%
323
FTX กระจายศูนย์
$791.34M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$791.34M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.008
สเปรด
0.10%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
323 \ 447
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 4

KuCoin กระจายศูนย์

10
$768.54M 0.0023 0.08%
0.100%
705
KuCoin กระจายศูนย์
$768.54M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$768.54M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0023
สเปรด
0.08%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.100%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
705 \ 1209
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 5

Huobi Global กระจายศูนย์

10
$742.60M 0.008 0.12%
0.0156% - 0.0429%
574
Huobi Global กระจายศูนย์
$742.60M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$742.60M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.008
สเปรด
0.12%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.0156% - 0.0429%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
574 \ 997
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 6

Coinbase Exchange กระจายศูนย์

10
$639.13M 0.0044 0.10%
0.00% - 0.50%
201
Coinbase Exchange กระจายศูนย์
$639.13M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$639.13M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0044
สเปรด
0.10%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.00% - 0.50%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
201 \ 508
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 7

Gate.io กระจายศูนย์

10
$501.66M 0.0051 0.13%
1371
Gate.io กระจายศูนย์
$501.66M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$501.66M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0051
สเปรด
0.13%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
1371 \ 2259
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 8

Crypto.com Exchange กระจายศูนย์

10
$260.31M 0.0007 0.06%
218
Crypto.com Exchange กระจายศูนย์
$260.31M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$260.31M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0007
สเปรด
0.06%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
218 \ 378
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 9

Bybit (Spot)

10
$207.82M 0 0.10%
208
Bybit (Spot)
$207.82M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$207.82M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0
สเปรด
0.10%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
208 \ 234
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 10

Kraken กระจายศูนย์

10
$202.75M 0.0043 0.20%
0.10% - 0.26%
189
Kraken กระจายศูนย์
$202.75M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$202.75M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0043
สเปรด
0.20%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.10% - 0.26%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
189 \ 579
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 11

Binance US กระจายศูนย์

10
$189.71M 0.0021 0.20%
0.0200% - 0.1000%
100 113
Binance US กระจายศูนย์
$189.71M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$189.71M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0021
สเปรด
0.20%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.0200% - 0.1000%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
100
เหรียญ/คู่เงิน
113 \ 250
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 12

FTX.US กระจายศูนย์

10
$67.16M 0.0008 0.49%
24
FTX.US กระจายศูนย์
$67.16M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$67.16M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0008
สเปรด
0.49%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
24 \ 55
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 13

Gemini กระจายศูนย์

10
$50.44M 0.0078 0.96%
97
Gemini กระจายศูนย์
$50.44M
10
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$50.44M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0078
สเปรด
0.96%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
97 \ 123
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 14

MEXC Global กระจายศูนย์

9
$799.55M 0.008 1.45%
55000 1476
MEXC Global กระจายศูนย์
$799.55M
9
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$799.55M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.008
สเปรด
1.45%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
55000
เหรียญ/คู่เงิน
1476 \ 1598
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 15

BitMart กระจายศูนย์

9
$800.58M 0.008 5.49%
0.060% - 0.200%
5YAP 598
BitMart กระจายศูนย์
$800.58M
9
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$800.58M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.008
สเปรด
5.49%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.060% - 0.200%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
5YAP
เหรียญ/คู่เงิน
598 \ 666
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 16

BigONE กระจายศูนย์

9
$278.45M 0.0076 1.53%
0.01 % - 0.10 %
129
BigONE กระจายศูนย์
$278.45M
9
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$278.45M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0076
สเปรด
1.53%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.01 % - 0.10 %
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
129 \ 157
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 17

Bitfinex กระจายศูนย์

9
$143.14M 0.0047 0.20%
0.055% - 0.200%
96.429 VEE 183
Bitfinex กระจายศูนย์
$143.14M
9
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$143.14M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0047
สเปรด
0.20%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.055% - 0.200%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
96.429 VEE
เหรียญ/คู่เงิน
183 \ 376
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 18

Okcoin กระจายศูนย์

9
$27.17M 0.008 2.23%
0.03% - 0.20%
77
Okcoin กระจายศูนย์
$27.17M
9
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$27.17M
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.008
สเปรด
2.23%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.03% - 0.20%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
เหรียญ/คู่เงิน
77 \ 89
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 19

P2PB2B กระจายศูนย์

8
$1.33B 0.006 0.10%
free 122
P2PB2B กระจายศูนย์
$1.33B
8
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1.33B
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.006
สเปรด
0.10%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
free
เหรียญ/คู่เงิน
122 \ 229
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว 20

Upbit กระจายศูนย์

8
$1.24B 0.0045 9.09%
0.05% - 0.25%
One 170
Upbit กระจายศูนย์
$1.24B
8
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1.24B
ปริมาณการซื้อขาย/ผู้ใช้
0.0045
สเปรด
9.09%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
0.05% - 0.25%
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (BTC)
One
เหรียญ/คู่เงิน
170 \ 278
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว