วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำจำกัดความอื่นๆ

นโยบายนี้มีไว้สำหรับผู้เข้าชม BeInCrypto

BeInCrypto เป็นตัวแทนของพอร์ทัลข่าวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับรายงานอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลและอุตสาหกรรมบล็อกเชน

บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตาม GDPR และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมของบริษัทเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่บริษัทรวบรวม วิธีการใช้ และสถานการณ์ที่สามารถแบ่งปันกับบุคคลที่สามได้

ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลของผู้เข้าชมอาจเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในบางครั้ง บริษัทอาจเรียกรวมกันว่าการจัดการ รวบรวม ปกป้องและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมหรือการดำเนินการใดๆ เช่น “การประมวลผล” ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดหาและปรับปรุงบริการ

ในฐานะผู้เข้าชม บุคคลมีสิทธิ์ร้องขอวิธีที่บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ BeInCrypto ([email protected])

สมัครรับจดหมายข่าว

ผู้เข้าชมจะมีตัวเลือกในการสมัครรับจดหมายข่าวปกติที่บริษัทให้มาโดยระบุอีเมลของพวกเขาเมื่อทำตามตัวเลือกการสมัคร เพื่อจุดประสงค์นี้ ผู้เข้าชมยินยอมที่จะรับอีเมลดังกล่าวโดยให้อีเมลของตนโดยตรงกับบริษัทผ่านตัวเลือกที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของพอร์ทัลข่าวสาร

วัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ BeInCrypto หรือบุคคลที่สาม ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายคือเมื่อบริษัทมีเหตุผลทางธุรกิจ เชิงพาณิชย์ หรือทางกฎหมายเพื่อใช้ข้อมูลของผู้เข้าชม ถึงอย่างนั้นก็ต้องไม่ขัดกับสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับผู้เข้าชมอย่างไม่เป็นธรรม

ตัวอย่างของกิจกรรมการประมวลผลดังกล่าว ได้แก่:

– เริ่มการพิจารณาคดีในศาลและเตรียมการแก้ต่างในกระบวนการดำเนินคดี;
– มาตรการและกระบวนการที่เราดำเนินการเพื่อให้ระบบไอทีและระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท การป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ความปลอดภัยของทรัพย์สิน การควบคุมการรับเข้า และมาตรการป้องกันการบุกรุก
– มาตรการในการบริหารธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไป
– การโอน การมอบหมาย (ไม่ว่าโดยตรงหรือเป็นหลักประกันภาระผูกพัน) และ/หรือการขายให้กับบุคคลหนึ่งคนขึ้นไป และ/หรือเรียกเก็บเงินและ/หรือภาระผูกพัน ผลประโยชน์ สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆของบริษัทหรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงใดๆระหว่างผู้เข้าชมและบริษัท

วัตถุประสงค์ทางการตลาด

บริษัทอาจใช้ข้อมูลผู้เข้าชม เช่น สถานที่หรือประวัติการทำธุรกรรม เพื่อส่งข่าวสาร การวิเคราะห์ การวิจัย รายงาน แคมเปญ หรือโอกาสการฝึกอบรมที่อาจสนใจผู้เข้าชมไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้หากได้รับมอบให้แก่บริษัท

ผู้เข้าชมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกนี้เสมอหากพวกเขาไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไปและอาจยกเลิกการสมัครเมื่อใดก็ได้

การควบคุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม

BeInCrypto และตัวแทนใดๆที่เข้าร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลภายนอกที่กระทำการในนามของบริษัทอาจรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าชมให้มา

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าชมให้ไว้ในเขตอำนาจศาลใดๆภายในสหภาพยุโรปหรือนอกสหภาพยุโรป บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินการนี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

ผู้ประมวลผลที่ได้รับอนุญาต

บริษัทอาจใช้ตัวประมวลผลภายนอกที่ได้รับอนุญาตสำหรับการประมวลผลข้อมูลผู้เข้าชมตามข้อตกลงการบริการที่สรุป ซึ่งควบคุมโดยคำแนะนำจากบริษัทในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชม ข้อตกลงมีความสำคัญเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจความรับผิดชอบและความรับผิดของตน

ผู้ให้บริการดังกล่าวจะให้บริการต่างๆตามที่ตกลงกับบริษัท

เมื่อบริษัทจำเป็นต้องหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอม บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล

วิธีที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมสำหรับกิจกรรมทางการตลาด

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอที่อาจเป็นที่สนใจของพวกเขา บริษัทศึกษาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นหรือสิ่งที่ผู้เข้าชมอาจสนใจ

ในบางกรณี อาจใช้การทำโปรไฟล์ การทำโปรไฟล์เป็นกระบวนการที่ข้อมูลของผู้เข้าชมได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแง่มุมส่วนบุคคลบางประการและให้ข้อมูลการตลาดที่ตรงเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้าชมเพิ่มเติม

ผู้เข้าชมมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมได้ตลอดเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือยกเลิกการรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากบริษัทได้ตลอดเวลา โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้เข้าชมของบริษัทได้ตลอดเวลาด้วยวิธีต่อไปนี้:

– ทางอีเมล: [email protected]
– การสนับสนุนลูกค้าเว็บไซต์

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเป็นเวลาห้าปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ในบางกรณี ช่วงเวลานี้อาจขยายออกไป

เมื่อบริษัทไม่ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมอีกต่อไป บริษัทจะลบหรือทำลายอย่างปลอดภัย

สิทธิของผู้เข้าชมในการลบ;

สิทธิ์ในการลบไม่ได้ให้ ‘สิทธิ์ที่จะถูกลืม’ อย่างแท้จริง บุคคลมีสิทธิที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อป้องกันการประมวลผลในสถานการณ์เฉพาะ:

– ที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นอีกต่อไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/ประมวลผลในตอนแรก
– เมื่อบุคคลถอนความยินยอม;
– เมื่อบุคคลคัดค้านการประมวลผลและไม่มีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลต่อไป
– เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย (กล่าวคือ เป็นการละเมิด GDPR)
– เมื่อต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
– เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอบริการสังคมข้อมูลแก่เด็ก

มีบางสถานการณ์เฉพาะที่สิทธิ์ในการลบไม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทสามารถปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอได้

บริษัทจะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบออกได้เมื่อใด?

BeInCrypto สามารถปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอให้ลบข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

– เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือการใช้อำนาจหน้าที่ของทางการ
– การใช้สิทธิหรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการประมวลผล

ตามกฎทั่วไป ข้อมูลผู้เข้าชมจะได้รับการประมวลผลภายในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) แต่ในบางกรณี ข้อมูลดังกล่าวจะถูกโอนไปและประมวลผลในประเทศนอก EU/EEA

การถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลผู้เข้าชมนอก EU/EEA สามารถเกิดขึ้นได้ หากมีการป้องกันที่เหมาะสม และการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางกฎหมายเท่านั้น

เมื่อมีการร้องขอ ผู้เข้าชมอาจได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลของผู้เข้าชมไปยังประเทศนอก EU/EEA

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและเมื่อใดก็ได้ตามข้อกำหนดนี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงบนพอร์ทัลข่าวสาร วันที่แก้ไขที่แสดงท้ายหน้านี้ก็จะได้รับการแก้ไขเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สนับสนุนให้ผู้เข้าชมตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทดำเนินการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเสมอ

คุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ไฟล์ขนาดเล็กที่เรียกว่าคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของผู้เข้าชม

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก บริษัทใช้คุกกี้บนพอร์ทัล BeInCrypto เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้กับข้อมูลระบุตัวบุคคลใดๆที่ผู้เข้าชมส่งในขณะที่อยู่บนพอร์ทัล BeInCrypto ใช้ทั้งคุกกี้ ID เซสชันและคุกกี้ถาวร คุกกี้รหัสเซสชันไม่หมดอายุเมื่อผู้เข้าชมปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ถาวรยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้เข้าชมเป็นระยะเวลานาน ผู้เข้าชมสามารถลบคุกกี้ถาวรโดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในไฟล์ “ความช่วยเหลือ” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม

บริษัทตั้งค่าคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ คุกกี้ถาวรยังช่วยให้บริษัทสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายที่ตั้งและความสนใจของผู้เข้าชม และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การบริการของบริษัทบนพอร์ทัล

หากผู้เข้าชมปฏิเสธคุกกี้ ผู้เข้าชมอาจยังคงใช้พอร์ทัล

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทบางรายใช้คุกกี้บนพอร์ทัล บริษัทไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านี้

การตรวจสอบและทบทวน

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายนี้เป็นประจำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในนโยบาย และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทจะทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง บริษัทจะแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายนี้โดยโพสต์นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของบริษัท