1.คำจำกัดความ

 • บริษัท

  บริษัท บีอิน นิวส์ อคาเดมี่ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง เลขทะเบียนนิติบุคคล 1332369 ที่อยู่ 1701 – 02A, 17/F. ถนน คิง 625, นอร์ธพ้อยท์, ประเทศฮ่องกง

 • ส่วนข่าวประจำวัน

  ส่วนข่าวประจำวันซึ่งจัดการโดยทางบริษัทและสามารถเข้าถึงได้จาก https://th.beincrypto.com/,

 • BeInCrypto

  ชื่อร่วมซึ่งสามารถใช้กล่าวถึงได้ทั้งบริษัทและส่วนข่าวประจำวัน

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  เวอร์ชันล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BeInCrypto

 • ผู้เข้าเยี่ยมชม

  ผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนข่าวประจำวันรายบุคคล

 • แนวทางปฏิบัติ

  หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้กับบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจศาลของบริษัท หรืออ้างอิงจากความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย

 • GDPR

  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สหภาพยุโรป 2016/679

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชม ซึ่งระบุตนเอง หรืออาจระบุตนเอง และรวมถึง ชื่อของผู้เข้าชม ที่อยู่ และรหัสประจำตัว

ข้อเสนอ ขอบเขต และคำนิยามอื่น ๆ

นโยบายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับผู้เข้าชม BeInCrypto

BeInCrypto ให้บริการข่าวประจำวันซึ่งต้องการให้ผู้เข้าชมได้รับรายงานที่เที่ยงตรงและซื่อตรงว่าด้วยตลาดคริปโตเคอเรนซีและอุตสาหกรรมบล็อกเชน

บริษัทได้จัดตั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งสอดรับกับ GDPR และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายดังกล่าวตั้งเป้าที่จะให้บริการข้อมูลกับผู้เข้าชมว่าด้วยข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่บริษัทจัดเก็บ ใช้งาน ทั้งยังกล่าวถึงกรณีต่าง ๆ ที่ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้งานโดยบุคคลที่สาม

ในเอกสารแจกแจงรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลของผู้เข้าชมอาจถูกเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “สารสนเทศส่วนบุคคล” ทั้งนี้ บริษัทอาจจะอ้างอิงถึงการจัดการ การจัดเก็บ การปกป้อง และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม หรือการกระทำใด ๆ ก็ตาม โดยจัดว่าเป็น “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริการ

4. การติดตามรับข้อมูลข่าวสาร

ผู้เข้าชมจะมีตัวเลือกในการติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งทางบริษัทให้บริการ โดยการให้ที่อยู่อีเมลเมื่อเลือกตัวเลือกติดตามข่าวสาร ในการนี้ ผู้เข้าชมยินยอมที่จะรับอีเมลข่าวสารโดยการให้ที่อยู่อีเมลของตนกับบริษัทจากตัวเลือกที่มีให้บริการในส่วนข่าวประจำวัน

5. จุดประสงค์ต่าง ๆ ในการปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมาย

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายซึ่งใช้งานโดย BeInCrypto หรือบุคคลที่สาม ผลประโยชน์ทางกฎหมายคือเมื่อบริษัทมีธุรกิจ กิจกรรมชชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางกฎหมายในการใช้งานสารสนเทศของผู้เข้าชม ถึงกระนั้น การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นไปเพื่อการการละเมิดสิทธิของผู้เข้าชม ตัวอย่างของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลดังที่กล่าวไปข้างต้น ได้แก่

 • เริ่มกระบวนการทางศาลและเตรียมการป้องกันตัวในกระบวนการดำเนินคดี
 • มาตรการและกระบวนการที่เราดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบและสารสนเทศของบริษัท และ การป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ความปลอดภัยของทรัพย์สิน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และมาตรการป้องกันการบุกรุก
 • มาตรการเพื่อจัดการธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท
 • การโอน การมอบหมาย (ไม่ว่าจะทันทีหรือเพื่อเป็นหลักประกันภาระผูกพัน) และ/หรือการขายข้อมูลให้กับบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือภาระผูกพันเหนือผลประโยชน์ สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ หรือทั้งหมดของบริษัทภายใต้ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้เข้าชมและบริษัท

6. จุดประสงค์ทางการตลาด

บริษัทอาจใช้ขอมูลผู้เข้าชม เช่น ตำแหน่งที่อยู่ หรือประวัติธุรกรรม เพื่อให้บริการข่าว บทวิเคราะห์ งานวิจัย รายงาน แคมเปญโฆษณา หรือโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งผู้เข้าชม โดยส่งทางที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าชมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเสมอหากประสงค์ที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทอีกต่อไป โดยสามารถเลิกติดตามได้ทุกเมื่อ

7. การควบคุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม

BeInCrypto และตัวแทนใด ๆ ที่มีส่วนร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานบุคคลที่สามใด ๆ ที่ดำเนินการในนามของบริษัทอาจรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าชมให้มา

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าชมให้ไว้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ก็ตามภายในสหภาพยุโรปหรือนอกสหภาพยุโรป บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายตามที่ถูกบังคับใช้ทั้งหมด

8. ผู้ประมวลผลที่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ตัวประมวลผลภายนอกที่ได้รับอนุญาตสำหรับการประมวลผลข้อมูลของผู้เข้าชมตามข้อตกลงในการให้บริการที่สรุปไว้ ซึ่งควบคุมโดยข้อแนะนำจากบริษัทในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชม ข้อตกลงมีความสำคัญเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตน

ผู้ให้บริการเหล่านี้จะให้บริการต่าง ๆ ดังที่ตกลงกับบริษัท

เมื่อบริษัทได้รับการยกร้องขอหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยสารสนเทศโดยไม่ได้ความจำนง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล

9. บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมอย่างไรในจุดประสงค์ทางการตลาด

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอที่อาจเป็นที่สนใจของพวกเขา บริษัทศึกษาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อาจเป็นที่สนใจสำหรับผู้เข้าชม
ในบางกรณี อาจมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวคือการที่ข้อมูลของผู้เข้าชมได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางประการและให้ข้อมูลการตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้าชมเพิ่มเติม

ผู้เข้าชมมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ตลอดเวลา หรือยกเลิกการสมัครรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากบริษัท โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้เข้าชมของบริษัทได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ทางอีเมล [email protected]
 • เว็บไซต์ส่วนช่วยเหลือลูกค้า

10. ระยะในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะ ทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11. สิทธิการขอลบข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม
 • เมื่อผู้ใช้งานถอนความยินยอมในการเก็บข้อมูลที่เคยให้ไว้
 • เมื่อบุคคลคัดค้านการประมวลผลข้อมูล และไม่มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่เหนือกว่าในการดำเนินการต่อไป
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกลบตามกฏหมาย
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผล โดยเชื่อมโยงกับข้อเสนอบริการสังคมข้อมูลแก่ผู้เยาว์ มีบางสถานการณ์ที่สิทธิ์ในการลบข้อมูลไม่มีผลใช้บังคับ และบริษัทสามารถปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอได้

12. เหตุในการปฏิเสธคำขอการลบข้อมูล

บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอในการลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อข้อมูลถูกใช้งาน ดังนี้

 • ในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือการใช้งานของหน่วยงานทางการ
 • การใช้สิทธิหรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

13. พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการประมวลผลข้อมูล

โดยทั่วไป ข้อมูลของผู้เข้าชมจะได้รับการประมวลผลภายในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) แต่ในบางกรณี ข้อมูลดังกล่าวจะถูกโอนไปยังและประมวลผลในประเทศนอก EU/EEA

การถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลผู้เยี่ยมชมภายนอก EU/EEA สามารถเกิดขึ้นได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางกฎหมายของภูมิภาคเท่านั้น

ในกรณีที่มีคำร้องขอ ผู้เข้าชมอาจได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลของผู้เข้าชมไปยังประเทศนอก EU/EEA

14. การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่าด้วยสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ไขคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถกระทำได้ในเวลาใดก็ได้ภายใต้ข้อกำหนดนี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงบนส่วนข่าวประจำวัน วันที่แก้ไขที่แสดงในตอนท้ายของหน้านี้จะได้รับการแก้ไขเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทสนับสนุนให้ผู้เข้าชมตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้รับทราบกี่ยวกับวิธีที่บริษัทดำเนินการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมอยู่เสมอ

15. นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่เรียกว่า คุกกี้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือพัฒนาประสบการณ์แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ บริษัทใช้ทั้งคุกกี้ชั่วคราว และ คุกกี้ถาวร โดย คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณปิดบราวเซอร์ คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของคุณแม้ว่าคุณจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ ผู้ใช้งานสามารถลบคุกกี้ฐาวรได้โดยทำตามวิธีการในส่วน “ช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์อินเตอร์เน็ต

บริษัทตั้งค่าคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ คุกกี้ถาวรยังช่วยให้บริษัทสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายตำแหน่งที่ตั้งและความสนใจของผู้เข้าชม และปรับปรุงประสบการณ์การบริการของบริษัทบนส่วนข่าวประจำวัน

ผู้เข้าชมยังสามารถใช้ส่วนข่าวประจำวันได้แม้จะปฏิเสธตัวเลือกคุกกี้

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทบางรายใช้งานคุกกี้ในส่วนข่าวประจำวัน ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้

16. การติดตามและทบทวนประสิทธิภาพของนโยบาย

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายนี้เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในนโยบาย และในกรณีที่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับนโยบาย

นอกจากนี้ บริษัทจะทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อนโยบายนี้โดยการเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของบริษัท