Bitcoin btc
$ usd

ความกังวลเกี่ยวกับ Ethereum Merge ผลักดันการถอนการลงทุนจากสินทรัพย์ดิจิทัล

1 min
13 กันยายน 2022, 18:19 GMT+0700
แปลแล้ว Azmi Boonmalert
13 กันยายน 2022, 18:19 GMT+0700
สรุปย่อ
  • ผลิตภัณฑ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีการถอนการลงทุน 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • แม้ว่าการถอนการลงทุนสุทธิจะใหญ่ขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายยังคงค่อนข้างต่ำ
  • การถอนการลงทุนกระจุกตัวอยู่รอบ ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Ethereum ก่อน The Merge ในสัปดาห์นี้

จากเหตุการณ์ Ethereum Merge ที่ใกล้เข้ามา มีการถอนการลงทุนจากผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นครั้งที่สี่ในรอบห้าสัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น การถอนทุนมีมูลค่า 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์การลงทุน Bitcoin ระยะสั้นเกือบผูกขาดการลงทุนเพิ่มในสัปดาห์ที่แล้ว รายงานล่าสุดของ CoinShares  ถือว่าความเชื่อมั่นเชิงลบนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสัปดาห์

ปริมาณการซื้อขายต่ำที่ระดับ 46% ของค่าเฉลี่ยของปี 2022 ส่งผลให้มีการถอนการลงทุนเพียง 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้รายงานเน้นย้ำว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ราคาเหรียญพุ่งขึ้นสูง แม้จะกลายเป็นวันที่มีการถอนการลงทุนมากที่สุดในสัปดาห์นี้ก็ตาม

โซนอเมริกาเหนือยังคงเป็นประเทศหลักที่มีการถอนการลงทุน โดยแคนาดาครองตําแหน่งเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการถอนการลงทุน ในขณะที่การถอนทุนในสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในทางกลับกัน เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ต่างก็ประสบกับการลงทุนเพิ่มเพียง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลําดับ ซึ่งทําให้ยุโรปประสบภาวะแปรปรวนจากการถอนการลงทุนของสวีเดนที่ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Coinflows

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Bitcoin ยังประสบกับกระแสลบในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน คิดเป็นมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากผลิตภัณฑ์การลงทุน Bitcoin ระยะสั้นยังคงมีความเชื่อมั่นเชิงลบด้วยการลงทุนเพิ่มเพียง 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Cardano และ Solana มีการลงทุนเพิ่ม 400,000 ดอลลาร์สหรัฐและ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐตามลําดับ

ความกังวลจาก The Merge

ผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตที่ใช้ Ethereum เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการถอนการลงทุนมากที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากกลายเป็นสัปดาห์ที่สามที่มีการถอนการลงทุนติดต่อกัน คิดเป็นมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทําให้การถอนการลงทุนของปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 362 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายงานเน้นย้ำว่า The Merge ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน เมื่อพิจารณาจากการปรับปรุงต่าง ๆ ที่คาดการณ์เอาไว้ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนน่าจะถอนการลงทุนเนื่องจากความกังวลจากความเสี่ยงหลาย ๆ ประการที่จะเกิดขึ้นจากการอัพเกรด

จากการคาดการณ์ The Merge ที่จะเกิดขึ้น การซื้อขายอนุพันธ์ Ethereum เติบโตขึ้น 10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นอกเหนือจากความยั่งยืนที่มากขึ้นแล้ว Vitalik Buterin ผู้ร่วมสร้าง Ethereum ยังกล่าวว่าการเปลี่ยนมาใช้ระบบ proof-of-stake จะปลอดภัยยิ่งขึ้นในระยะยาว แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลอย่างไรกับราคาของ Ethereum ในทันทีหรือไม่

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน