Bitcoin btc
$ usd
การวิเคราะห์

ค่า Bitcoin Dominance ทำสถิติสูงสุดปีนี้ ขณะที่นักเทรดเตรียมพร้อมช่วงตลาดขาขึ้น

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • การครอบครองของ Bitcoin ในตลาด Crypto แสดงการยอมรับความเสี่ยงของผู้ค้า
  • นักเทรดกำลังเตรียมที่จะกลับไปหาเหรียญ Altcoin เมื่อตลาดกลับเข้าสู่ขาขึ้น
  • Bitcoin Dominance คือ การคำนวณสัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาด หรือย่อว่า Market Cap

ค่า Bitcoin Dominance หรืออัตราการครองตลาดมากกว่าเหรียญ Altcoin อยู่ที่ 45% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ซึ่งสูงในปี 2022

การจัดการกับความเสี่ยงในช่วงตลาด Crypto ผันผวน

ในขณะที่ตลาดตกอยู่ในภาวะผันผวน ซึ่งกระทบต่อราคา Altcoin ต่าง ๆ แต่เหรียญใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งอย่าง Bitcoin ยังคงซื้อขายได้ราคาช่วง 30,000 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการครองตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของสกุลเงินดิจิทัล และเพิ่งทำสถิติพุ่งสูงมากที่สุดในปี 2022 

Bitcoin Dominance

การครอบครองของ Bitcoin ในตลาด Crypto ในวงกว้างนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับความเสี่ยงของผู้ค้าและความเชื่อมั่นของตลาด Crypto เมื่อตลาดกลับเข้าสู่ขาขึ้น ผู้ค้าจะย้ายเงินทุนไปยัง Ethereum และเหรียญอื่น ๆ หรือฐาน blockchain เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)

เทรดเดอร์กำลังเตรียมรอการกลับตัวของตลาด

จากข้อมูลของ CoinGlass อัตราการระดมทุนสำหรับ ether และ alts หลักๆ กำลังทำงานเพื่อสนับสนุนนักเทรดระยะยาว อัตราการระดมทุนกำลังติดลบ ซึ่งหมายความว่าผู้ขายชอร์ตจะถูกชำระบัญชีให้กับผู้ที่มีสถานะซื้อ

ข้อมูลบ้งชี้ว่านักเทรดกำลังเตรียมที่จะกลับไปหาเหรียญ Altcoin ซึ่งจะทำให้การครองตลาดของ Bitcoin ใกล้สิ้นสุดลงเร็ว ๆ นี้

ในทำนองเดียวกัน เมื่อตลาดเข้าสู่ช่วงขาลงเหมือนในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในเหล่านักเทรด ดังนั้นพวกกเขาต้องหาความมั่นคงกว่า ซึ่งก็คือ Bitcoin ที่เปรียบเสมือน “ทองคำดิจิทัล” ของ Crypto เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์

ค่า Bitcoin Dominance คืออะไร

Bitcoin Dominance คือ การคำนวณสัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization หรือในบางที่จะเขียนย่อว่า Market Cap ของ Bitcoin เปรียบเทียบกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด แสดงถึงเม็ดเงินลงทุนใน Bitcoin คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนทั้งหมดในตลาดคริปโต 

เนื่องจากในตลาดคริปโต ไม่ได้มีเพียง Bitcoin เหรียญเดียว นอกจาก Bitcoin แล้ว ยังมีเหรียญอื่น ๆ อีก ซึ่งเรียกเหรียญเหล่านั้นว่า Altcoin ดังนั้น การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโต ด้วย Bitcoin Dominance สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการใช้วิเคราะห์ Market Cap ของตลาดได้ เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินลงทุนและแนวโน้มความสนใจของนักลงทุนในตลาด

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน