Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

ญี่ปุ่นเปิดทาง Crypto Salary  เริ่มปี 2023 แต่ยังไม่ให้ใช้คริปโต

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ประเทศญี่ปุ่นแก้ไขกฎระเบียบเรื่องเงินเดือนแบบดิจิทัล แต่ยังแบนการใช้เหรียญคริปโต
  • ประเทศญี่ปุ่นจะอนุญาตให้นายจ้างสามารถโอนเงินเดือนให้ผู้ให้บริการกองทุนได้ แต่ยังไม่สามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้
  • อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบเกี่ยวกับเหรียญคริปโตในประเทศญี่ปุ่นถือว่ามีความผ่อนคลายมากขึ้นแล้ว ซึ่งทำให้การขายสินทรัพย์เหล่านี้ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้บริษัทโอนเงินเดือนพนักงานให้ผู้ให้บริการกองทุนได้ แต่ยังเว้นการใช้เหรียญคริปโต (Crypto Salary)

กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการในประเทศญี่ปุ่นอนุมัติการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานฉบับมาตรฐาน ที่สั่งห้ามการจ่ายเงินเดือนผ่านช่องทางดิจิทัล โดยใช้สกุลเงินเสมือน โดยกฎระเบียบที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้เดือนเมษายน ปี 2023

การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การจ่ายเงินเดือนผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเฉพาะการอนุมัติให้นายจ้างสามารถจ่ายค่าแรงโดยโอนไปยังผู้ให้บริการการโอนเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงบริการกองทุน forex หากมีเงื่อนไขตรงตามที่กำหนด รัฐบาลญี่ปุ่นแก้ไขกฎหมายนี้เนื่องจากเริ่มมีการ “จ่ายเงินแบบไร้เงินสด และบริการด้านการโอนเงินหลากหลายรูปแบบ” ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม กฎหมายใหม่ยังไม่ครอบคลุมถึงสินทรัพย์คริปโต โดยนายจ้างสามารถใช้ได้แค่สกุลเงินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ และยังไม่สามารถโอนเงินเดือนไปยังบริษัทโอนกองทุน ในรูปแบบของเหรียญคริปโตได้

กฎหมายใหม่ฉบับใหม่นี้ยังไม่ถือเป็นการแบนการใช้เหรียญคริปโตในการจ่ายเงินเดือนในประเทศญี่ปุ่น โดยกฎระเบียบนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้อีกในอนาคต เมื่อมีกฎระเบียบกำกับดูแลตลาดคริปโตมากขึ้น ในขณะเดียวกัน อีกหลายประเทศก็เริ่มอนุมัติให้จ่ายเงินเดือนเป็นเหรียญคริปโตได้แล้ว

คริปโต ทางเลือกยอดฮิตในการจ่ายเงินเดือน

พนักงานในประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่ง อาทิเช่น ประเทศอาร์เจนติน่า บราซิล ตุรเคีย รวมถึงอีกหลายชาติในทวีปแอฟริกา เริ่มรับเหรียญคริปโตอย่างบิตคอยน์หรือ stablecoins เป็นเงินเดือนแล้ว เพราะสามารถโอนข้ามประเทศได้เร็วและถูกกว่า

การโอนระหว่างประเทศถือเป็นหนึ่งในจุดขายของเหรียญคริปโต เพราะการโอนเหรียญคริปโตมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก ในขณะที่การโอนระหว่างประเทศผ่านธนาคารแบบเดิมมักจะมีค่าใช้จ่ายราว 2-5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่โอน

เนื่องจากการทำงานทางไกลเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น พนักงานในประเทศกำลังพัฒนาก็จะยิ่งมีโอกาสได้รับเงินเดือนเป็นเหรียญคริปโตมากยิ่งขึ้น ความไม่แน่นอนยังถือว่าเป็นที่นิยม แม้แนวโน้มจะเริ่มลดลงแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ญี่ปุ่นเปิดรับคริปโตมากขึ้น

แม้การจ่ายเงินเดือนด้วยเหรียญคริปโตจะยังไม่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลก็เริ่มผลักดันเรื่องอื่นๆ แล้ว ด้านหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้ก็เริ่มผ่อนคลายกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคริปโต โดยเปิดทางให้แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตขายสกุลเงินดิจิทัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบเรื่องการฟอกเงิน

ด้วยการติดตามการโอนเงินที่ใช้เหรียญคริปโต เพื่อป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงใช้อำนาจบังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐสามารถยืดทรัพย์สินดิจิทัลได้แล้ว โดยประเทศญี่ปุ่นวางแผนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสตาร์ทอัพมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน