ดูเพิ่มเติม

ผู้ว่าการธนาคารแจง เม็กซิโกจะเปิดตัว CBDC ภายใน 2025

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • ผู้ว่าการธนาคารกลางของเม็กซิโกจะเลื่อนการเปิดตัว CBDC ไปปี 2025
  • ธนาคารกลางเม็กซิโกจะเริ่มตรวจสอบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคริปโต
  • ในทีแรก ธนาคารกลางเม็กซิโกตั้งใจจะเปิดตัว CBDC ในปี 2024
  • Receive a sweet treat from us — $60 worth of BTC plus an extra $100. Redeem now!
  • Promo

ผู้ว่าการธนาคารกลางของเม็กซิโกชิงประกาศก่อนวุฒิสภาเม็กซิโกว่า การเปิดตัว CBDC คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี  2025

Victoria Rodriguez ผู้ว่าการธนาคารกลางกล่าวว่า สกุลเงินดิจิทัลใหม่ที่ออกโดยธนาคารกลางจะช่วยให้พลเมืองรู้จักระบบธนาคารที่เป็นทางการมากขึ้น “สกุลเงินดิจิทัลพยายามสร้างวิธีการชำระเงินที่มุ่งสู่การเข้าถึงบริการทางการเงิน พยายามขยายตัวเลือกสำหรับการชำระเงินที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันได้ในระบบเศรษฐกิจ และพยายามใช้ฟังก์ชั่นเสริมกับวิธีการชำระเงิน (ที่มีอยู่) เช่น กลไกอัตโนมัติ ความสามารถในการตั้งโปรแกรม และนวัตกรรม” สกุลเงินที่ออกโดยธนาคารกลางจะไม่ไปแทนที่ธนบัตรจริง แต่จะขยายการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันของสกุลเงินของประเทศแทน

จากข้อมูลของ Statista มีเพียง 38.4% ของประชากรเม็กซิกันที่มีบัญชีธนาคาร ตามที่ Wall Street Journal รายงาน เศรษฐกิจต้องพึ่งพาเงินกระดาษจำนวนมากเพื่อช่วยธุรกรรมส่วนใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ โดยภาคนอกระบบนี้คิดเป็น 22% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเม็กซิโกในปี 2020

ตามความเห็นของ Rodriguez การประกาศครั้งใหม่ยังบ่งชี้ด้วยว่าธนาคารกลางได้เปิดรับความเป็นไปได้ในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักที่จะปกป้องธุรกรรมของพลเมือง “กลุ่มธนาคารกลาง [หลายกลุ่ม] ซึ่งธนาคาร Banxico เข้าร่วมด้วย ก็กำลังทบทวนประเด็นนี้ [เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ] เพื่อปกป้องผู้ที่เข้าร่วมในระบบการเงินต่อไป”

เส้นทางของ CBDC ในเม็กซิโกจนถึงตอนนี้

ในเดือนธันวาคม 2021 ธนาคารกลางประกาศว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ในปี 2024 โดยธนาคาร Banxico ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเม็กซิโกเริ่มหารือกับสถาบันการเงินเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิคที่จะมีผลต่อการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ธนาคารยังได้อธิบายกลยุทธ์ที่จะใช้หลักพื้นฐานของการชำระเงินระหว่างธนาคารของ SPEI ในการพัฒนาและกำลังทำงานควบคู่กับ ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) อีกด้วย

ในเดือนมิถุนายน 2021 Ricardo Salinas Pliego บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับสามในเม็กซิโก ประกาศว่ากำลังพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ bitcoin ที่ธนาคาร Banco Azteca ของตนเอง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จากธนาคารกลาง กระทรวงการคลัง และการกำกับดูแลหลักทรัพย์ได้กล่าวในขณะนั้นว่า Bitcoin ยังไม่ถูกกฎหมายในเม็กซิโก และบริษัททางการเงินอาจไม่เสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล “แม้จะสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ แต่สกุลเงินดิจิทัลไม่สามารถใช้แทนเงินได้ เนื่องจากถือว่าเป็นรูปแบบการชำระเงินที่จำกัด และไม่ใช่การสำรองหรือการอ้างอิงมูลค่าที่มีหลักประกันแน่นอน”

วุฒิสมาชิกชี้ CBDC เป็นสิทธิของมนุษยชน

วุฒิสมาชิก Indira Kempis Martinez ได้ยื่นร่างกฎหมายเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งเสนอให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลยุคใหม่ โดยอ้างว่าการแทรกแซงของรัฐบาลจะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อพลเมืองเม็กซิกัน “ผู้ดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ จะต้องชื่นชมการแทรกแซงของรัฐเม็กซิโกด้านเศรษฐกิจในครั้งนี้และถือว่าเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาด้วยความบริสุทธิ์ใจและหลีกเลี่ยงไม่ได้”

Kempis ใช้ bitcoin เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายที่ไม่รวมศูนย์กลาง และยังยอมรับว่าสกุลเงินดิจิทัลที่จะนำมาใช้จะไม่มีทางเป็นแบบไม่รวมศูนย์กลาง “ในส่วนของระเบียบการ คอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนเครือข่ายซึ่งบันทึกธุรกรรมของเส้นทางทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อจำกัดการทำธุรกรรม และกฎเหล่านั้นจะต้องกำหนดในระเบียบการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความเป็นไปได้ที่คอมพิวเตอร์ใหม่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็น”

Kempis แย้งว่าการออกกฎหมายนี้จะเป็นการวางรากฐานให้ Bitcoin เป็นเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มิถุนายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน