Bitcoin btc
$ usd

รัสเซียจ่อปรับ Non-custodial Wallet ผิดกฎหมาย

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • สมาคมธนาคารรัสเซียส่งจดหมายปิดผลึกถึงธนาคารกลางแห่งชาติเรื่องการจัดการ Non-custodial Wallet
  • มีการเสนอการรับมือทั้งทางอาญาและแพ่ง โดยผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ค้านวิธีการทางอาญา
  • การทำให้ Non-custodial Wallet จะค้านกับเสรีภาพและประชาธิปไตยของรัสเซีย
  • NEW Launchpad Project 10M APEX Up for Grabs! Join now!

ธนาคารรัสเซียกำลังเรียกร้องให้มีการแบนไม่ให้ประชาชนของตนเองถือครอง Non-custodial Wallet

ในจดหมายที่สมาคมธนาคารรัสเซียส่งถึงธนาคารกลางแห่งรัสเซีย หรือ Association of Banks of Russia (ABR) มีการเสนอให้ใช้บริการผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลที่สาม (Third-Party Custodian) ซึ่งสามารถหยุด บล็อก หรือยึดเงินดิจิทัลได้แทนการใช้ Non-custodial Wallet

ส่วนหนึ่งของกฎระเบียบใหม่นี้ระบุว่าการถือครองคริปโตที่ไม่ได้สำแดงใน Non-custodial Wallet จะส่งผลให้เกิดการตั้งข้อหาต่อเจ้าของ Wallet นั้น

ABR ได้ข้อความเพื่อขอความร่วมมือไปยัง Rosfinmonitoring กระทรวงการคลัง และธนาคารกลางแห่งรัสเซีย

ข้อเสนอนี้ถูกนำเสนอต่อคณะทำงานสภาผู้เชี่ยวชาญ State Duma ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับสกุลเงินดิจิทัล ผู้ซื้อขายคริปโตและเจ้าหน้าที่จำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเรื่องการเพิ่มโทษทางอาญาให้กับการถือครอง Non-custodial Wallet

ABR เชื่อว่าแนวทางของกฎหมายอาญาในการควบคุมตลาดคริปโตจะช่วยให้ทุกหน่วยงานมีความเท่าเทียมกัน “ในฐานะบุคคลที่รับผิดชอบในการจ่ายภาษี” ทั้งยังสามารถขจัดความขัดแย้งระหว่างระบบของธนาคารแห่งรัสเซียและของกระทรวงการคลังได้

Andrei Lugovoy รองหัวหน้าคณะทำงานของ State Duma กล่าวว่าในขณะที่เขาเข้าใจความกังวลในประเด็นเหล่านี้ดี แต่แนวทางของ ABR มีแต่จะทำให้กระบวนการทำให้ Non-custodial Wallet ผิดกฎหมายนั้นช้าลงไปอีก

สมาคมธนาคารรัสเซียได้ทำการตรวจสอบจดหมายที่ส่งถึงธนาคารกลางย้อนหลัง โดยกล่าวว่า สิ่งที่เหมาะสมกว่าในกรณีนี้คือการทำให้แค่ขั้นตอนการไม่ยอมเปิดเผยรหัส Non-custodial Wallet ผิดกฎหมาย แทนที่จะทำให้การถือครองตัวกระเป๋าเงินดิจิทัลเองผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น

วิธีการนี้จะดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของกฎหมายแพ่ง ในกรณีของลูกหนี้มีการใช้งานกระเป๋าเงินคริปโตที่ไม่เปิดเผยตัวตน กฎหมายแพ่งจะกำหนดว่าบุคคลนั้น ๆ อาจได้รับทางเลือกในการออกรหัสเพื่อใช้งานคริปโตของตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่าถูกลงโทษสำหรับการซ่อนทรัพย์สินของตนในรูปของสกุลเงินดิจิทัลแทน

วิธีการของรัสเซียต่อ ‘ระบบการหมุนเวียนของคริปโตแบบปิด’


ทางธนาคารกลางของรัสเซียจะกำหนดแนวการรับผิดชอบเพื่อป้องกันการไหลออกของเงินทุน (Capital Outflow) โดยการเปิด Non-custodial crypto-wallets ของตนเอง กล่าวคือ รัสเซียกำลังพยายามสร้าง “ระบบหมุนเวียนคริปโตแบบปิด” ซึ่งกำหนดการรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability)

ทั้งนี้ แนวทางกฎหมายแพ่งของรัสเซียยังมีข้อจำกัด กล่าวคือ ตามที่ Valery Tumin ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัลของสหภาพผู้เสียภาษีรัสเซีย (Commission for the Development of Digital Financial Assets of the Russian Union of Taxpayers) วิเคราะห์ ความท้าทายทางเทคนิคที่รัสเซียเผชิญในการเปิดกระเป๋าเงินคริปโตโดยปราศจากการยินยอมของเจ้าของนั้นทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ในการจะยึดยึดทรัพย์สินดิจิทัล

การประกาศล่าสุดของรัสเซียในการทำให้คริปโตถูกกฎหมายกลายเป็นที่เลืองลือ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นดาบสองคม

หากมีการใช้วิธีการทางอาญา จะถือว่ารัฐบาลรัสเซียกีดกันประชาชนของตนออกจากพื้นที่ไซเบอร์ที่ปราศจากอำนาจจากส่วนกลางมาควบคุม เช่นเดียวกับการเข้าถึงพื้นที่ทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Finance Space) และพื้นที่อิสระแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Autonomous Space) นำไปสู่คำถามเกี่ยวกับเสรีภาพของพลเมืองในดินแดนที่อ้างเป็นระบอบประชาธิปไตย

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน