Bitcoin btc
$ usd

ร่างกฎหมายคริปโตใหม่ของสหราชอาณาจักรมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับ ‘ผลกําไรจากการฉ้อโกง การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมไซเบอร์’

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้นําร่างกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสขององค์กรมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและการฉ้อโกง
  • ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ผู้บังคับใช้กฎหมายจะสามารถยึดตรึงและกู้คืนคริปโตได้
  • สหราชอาณาจักรได้เพิ่มระดับการควบคุมตลาดคริปโตในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ ชื่อว่า The Economic Crime and Corporate Transparency Bill เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกง ร่างกฎหมายนี้ยังครอบคลุมบางแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอีกด้วย

สหราชอาณาจักรได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะมุ่งเน้นไปที่การกําจัดเงินสกปรกออกจากเศรษฐกิจของตน ร่างกฎหมายนี้เป็นความพยายามที่จะปราบปรามกิจกรรมฉ้อโกงและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศให้ความสําคัญมาระยะหนึ่งแล้ว

ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยึดและกู้คืน “เงินดิจิทัลที่อาชญากรที่จัดทำขึ้นมาเพื่อฟอกผลกําไรจากการฉ้อโกง การค้ายาเสพติดและอาชญากรรมไซเบอร์”

ร่างกฎหมายนี้เรียกว่า The Economic Crime and Corporate Transparency Bill ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกี่ยวกับวิธีที่ธุรกิจต้องจัดตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร ผู้ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในสหราชอาณาจักรจะต้องยืนยันตัวตนของพวกเขา ทั้งยังจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่นกัน

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือความจริงที่ว่า Companie Houses จะมีอํานาจมากขึ้นในการกํากับดูแลการสร้าง บริษัท ซึ่งรวมถึงความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลข้ามกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย

ในส่วนที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนั้น ร่างกฎหมายนี้จะช่วยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถยึดตรึงและกู้คืนสินทรัพย์ crypto ได้ สหราชอาณาจักรได้ยึดสินทรัพย์คริปโตมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากกฎระเบียบของคริปโตในสหราชอาณาจักรถูกยกกระชับขึ้น

UK มุ่งมั่นที่จะควบคุมตลาดคริปโต

สหราชอาณาจักรให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมากขึ้น นอกจากนี้ยังกระตือรือร้นที่จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทต่าง ๆ จะปฏิบัติตามตัวอักษรของกฎหมายทุกฉบับ และด้วยเหตุนี้บริษัทต่าง ๆ ในวงการจึงได้ดําเนินการหลายประการกับบริษัทในโลกคริปโต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Financial Conduct Authority (FCA) ได้ออกคําเตือนไปยังผู้บริโภคว่าแพลตฟอร์ม FTX ไม่ได้ลงทะเบียนกับ FCA ด้วยเหตุนี้จึงเตือนผู้ใช้ให้ระมัดระวัง ทั้งนี้ FCA ได้ออกคําเตือนที่คล้ายกันในอดีต

ในการพัฒนาอื่น ๆ บริษัทต่าง ๆ พากันปิดตัวลงในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้  บริษัทคริปโต จะต้องรายงานการละเมิดการคว่ำบาตรและการระงับบัญชีด้วย

จนถึงขณะนี้ สหภาพยุโรปมุ่งเน้นไปที่กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น

สหภาพยุโรปยังทํางานอย่างหนักเพื่อพยายามสร้างกรอบการทํางานที่กว้างสําหรับตลาดคริปโต กล่าวคือสหภาพยุโรปมีร่างกฎหมาย MiCA ซึ่งกําลังเข้าใกล้การบังคับใช้มากยิ่งขึ้น ร่างกฎหมายนี้เน้นการคุ้มครองผู้บริโภคและการควบคุม Stablecoin แม้ว่าจะครอบคลุม NFT ในระดับหนึ่งด้วยก็ตาม

สหภาพยุโรปได้ดําเนินการเกี่ยวกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคริปโตมานานแล้ว ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่กรอบการกำกับดูแลจะครอบคลุมมากขึ้น ภูมิภาคนี้ยังให้ความสําคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทั่วไปมากกว่าที่อื่น ไม่ใช่แค่ในโลกคริปโตเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน