Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

ศาลสิงคโปร์อนุมัติการสอบสวนของผู้ชําระบัญชีในกรณี Three Arrows

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • มีรายงานว่าผู้ชําระบัญชีกําลังมองหาช่องทางการตรวจสอบและรักษาสินทรัพย์ในสิงคโปร์ของ Three Arrows
  • ก่อนหน้านี้ ศาลหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้มอบหมายให้ Teneo บริษัทจัดการธุรกิจดูแลการชําระบัญชีของ 3AC
  • 3AC ดําเนินการในฐานะผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการควบคุมในสิงคโปร์จนถึงปีที่แล้ว เมื่อย้ายการจดทะเบียนกิจการไปอยู่ที่อาณานิคมของอังกฤษที่ชื่อว่า British Crown
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now

ผู้ชําระบัญชี Three Arrows Capital (3AC) ได้รับคําตัดสินจากศาลในสิงคโปร์ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตที่ล้มละลายแล้วเจ้านี้

ตามรายงานของ Bloomberg ศาลได้ยื่นรับคําร้องโดยผู้ชําระบัญชี Teneo ซึ่งอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบทรัพย์สินของ 3AC ในสิงคโปร์ ทั้งนี้ Teneo ได้รับการแต่งตั้งจากศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินในเดือนมิถุนายน 2022 เพื่อชําระบัญชีให้ Three Arrows แต่ขาดสิทธิ์ตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลที่กองทุนดำเนินการในท้องถิ่น

ผู้ชําระบัญชีของ Three Arrow Capital ชนะการตัดสินในสิงคโปร์ ทําให้พวกเขาสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตที่ล้มละลายแล้วได้ ผู้ชําระบัญชี Three Arrows Capital กําลังมองหาช่องทางการตรวจสอบและรักษาสินทรัพย์ในสิงคโปร์ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตแห่งนี้

ผู้ชําระบัญชี Three Arrows พยายามประมาณการปริมาณของสินทรัพย์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Teneo Restructuring ได้รับการว่าจ้างให้จัดการขั้นตอนการชําระบัญชี โดย 3AC เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำต่างๆ ในรูปแบบของการลงทุนร่วมทุนในบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทคริปโตหลายแห่ง

Teneo พยายามหาปริมาณสินทรัพย์และสร้างเว็บไซต์พร้อมคําแนะนําสําหรับเจ้าหนี้ที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับ 3AC

หลังจาก 3AC ล้มเหลวในการตอบสนองความต้องการมาร์จิ้นเมื่อสินทรัพย์ถูกชําระบัญชีไป BlockFi และ Genesis ได้ชําระบัญชีตําแหน่งของบริษัท ทั้งนี้กองทุนป้องกันความเสี่ยง ซึ่งก่อตั้งโดย Su Zhu และ Kyle Davies กําลังขอคำปรึกษาจากสํานักงานกฎหมายซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่หมู่เกาะเวอร์จิน โดยให้ทางบริษัทดําเนินการในฐานะผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการควบคุมในสิงคโปร์จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว เมื่อย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่อาณานิคม British Crown

ก่อนที่จะมีคําตัดสินเกี่ยวกับการชําระบัญชีนั้น 3AC ได้พิจารณาความพยายามช่วยเหลือจากบริษัทอื่น ๆ และขายสินทรัพย์ของตนด้วยเช่นกัน คําตัดสินของศาลหมายความว่า Teneo สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของ 3AC ในสิงคโปร์และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ได้

แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในหมู่เจ้าหนี้ซึ่งยื่นขอชําระบัญชี

แพลตฟอร์มคริปโตหลายแห่งรวมถึง Deribit และ Blockchain.com ยื่นขอชําระบัญชี 3AC เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน โดย Deribit พบว่า 3AC ได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงกับการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ ซึ่งประสบความล้มเหลวในการรักษายอดเงินขั้นต่ำในบัญชีของตน ทําให้โพสิชันของกองทุนป้องกันความเสี่ยงแห่งนี้ถูกชําระบัญชีในวันที่ 15 มิถุนายน 2022

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน