Bitcoin btc
$ usd

สาธารณรัฐอัฟริกากลางเป็นประเทศอัฟริกันแห่งแรกที่อนุญาตให้ใช้ Bitcoin ชำระหนี้

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • สาธารณรัฐอัฟริกากลางอนุญาตให้ใช้ Bitcoin เป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน
  • ข้อกฎหมายดังกล่าวยังนำไปสู่การออกกรอบคิดเรื่องคริปโต
  • สาธารณรัฐฯ ดำเนินรอยตามเอลซาวาดอร์ในการทำให้คริปโตใช้ชำระหนี้ได้ พร้อมคอยสอดส่องผลลัพธ์จากนโยบายเหล่านี้
  • NEW Launchpad Project 10M APEX Up for Grabs! Join now!

สาธารณรัฐอัฟริกากลางโหวตให้ Bitcoin ถูกกฎหมาย ทำให้เป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่ทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมาย และเป็นประเทศที่สองของโลก ถัดจากเอลซัลวาดอร์

สาธารณรัฐอัฟริกากลางยอมรับให้ Bitcoin เป็นวิธีการชำระเงินหลัก เนื่องจากรัฐสภาของประเทศมีมติเป็นเอกฉันท์ในร่างกฎหมายที่รับรองการใช้เงินคริปโต โดยเสนอกรอบการกำกับดูแล และยอมรับเงินดิจิทัลสกุลนี้ให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย ทำให้สาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็นประเทศแรกในทวีปที่ยอมรับ Bitcoin เป็นสกุลเงินที่ใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ เศรษฐกิจของสาธารณรัฐอัฟริกากลางกำลังต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้น ทางเจ้าหน้าที่รัฐจึงได้ตกลงให้ใช้ Bitcoin และเงินคริปโตในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ภาคเศรษฐกิจมีความเป็นดิจิทัล ในการนี้ สาธารณรัฐฯ​ถือเป็นประเทศที่สองในโลกหลังจากเอลซาวาดอร์ที่ทำให้เงินดิจิทัลเจ้านี้ถูกกฎหมายและมีแนวโน้มจะนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมโลก

ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวถูกส่งโดย Gourna Zacko รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจิดิทัล บริการไปรษณีย์ และการโทรคมนาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐล้วนกล่าวว่าการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเงินดิจิทัลเป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน แม้หนทางแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอาจจะยังดูคลุมเครือ

นอกจากนี้การทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมายแล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายประการที่รัฐบาลจะได้รับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ กล่าวคือ สัญญาอัจฉริยะสามารถนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างได้อีกหลายกรณี และการทำเช่นนี้สามารถเร่งและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการพื้นฐานหลาย ๆ ประการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้

ประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้มจะตบเท้าเข้าร่วมเทรนด์นี้ไหม

จากการที่สาธารณัฐอัฟริกากลางได้ดำเนินรอยตามประเทศเอลซาวาดอร์ในการอนุญาตให้ใช้เงินคริปโตในการชำระเงินได้ตามกฎหมาย การกระทำดังกล่าวนำไปสู่ข้อถกเถียงในวงการในหมู่สถาบันทางการเงินและรัฐบาลต่าง ๆ ซึ่งกลัวว่าการทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมหภาค องค์กรการค้าโลก (WTO) และ International Monetary Fund (IMF) เองล้วนเห็นพ้องไปในทิศทางดังกล่าว

สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ใช้เงินคริปโตในการชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั้นกล่าวว่าการทำเช่นนี้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตนและเร่งให้เกิดสังคมดิจิทัลได้ในประเทศของตน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในเอลซาวาดอร์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวนี้

ประเทศอื่น ๆ จะคอยจับตามองเอลซาวาดอร์และสาธารณรัฐอัฟริกากลางว่าด้วยความคืบหน้าทางเศรษฐกิจในประเทศทั้งสองนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ทั้งนี้ การที่ประเทศอื่น ๆ จะทำให้การใช้เงินคริปโตสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายัน้นยังเป็นเรื่องยาก แต่การยอมรับการใช้คริปโตในชีวิตประจำวันนั้นถือว่าเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศโคลอมเบียเองหาทางติดตั้งตู้ ATM สำหรับเงินดิจิทัลเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน