ดูเพิ่มเติม

Andrew Bragg เอื้อให้ร่างกฎหมายใหม่เรื่องเงินดิจิทัลของออสเตรเลียอำนวยความสะดวกให้ใช้ Digital Yuan

1 min
โดย Shraddha Sharma
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Andrew Bragg วุฒิสมาชิกเสรีนิยมออสเตรเลียได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อควบคุมสินทรัพย์คริปโต
  • เขาตั้งข้อสังเกตว่า "ออสเตรเลียกําลังล้าหลังในการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมการลงทุน"
  • ร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล (ระเบียบการตลาด) 2022 ยังกําหนดกฎการเปิดเผยข้อมูลสําหรับผู้อํานวยความสะดวก Australian e-yuan
  • Promo

Andrew Bragg วุฒิสมาชิกเสรีนิยมออสเตรเลียได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อควบคุมสินทรัพย์คริปโตเพื่อให้ประเทศ ‘ก้าวทันทั่วโลก’ ในการจัดการกฎสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัล  ร่างกฎหมายนี้ยังกล่าวถึงกรอบการทํางานที่เป็นไปได้สําหรับการใช้ CBDC จากต่างประเทศในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

วุฒิสมาชิก Bragg กล่าวว่า “ผลของการไม่ทําอะไรเลยของแรงงานนั้นชัดเจน ออสเตรเลียล้าหลังในการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมการลงทุน”

ร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล (ระเบียบตลาด) 2022 ภายใต้ความคิดเห็นของสาธารณชนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2022 ยังระบุข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูลสําหรับผู้อํานวยความสะดวกชาวออสเตรเลียเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหยวนดิจิทัลของจีน (e-RMB) ของธนาคารกลาง (CBDC)

ระเบียบที่ร่างกฎหมายกําหนด

ร่างดังกล่าวได้รับการแนะนําให้เป็น “ร่างพระราชบัญญัติสําหรับพระราชบัญญัติเพื่อให้มีการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการรายงานโดยธนาคารบางแห่งที่อํานวยความสะดวกในสกุลเงินหยวนดิจิทัลและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง”

เพื่อจุดประสงค์นี้ ออสเตรเลียกําหนดให้ ‘ธนาคารที่ถูกกําหนดเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกําหนดการรายงานหยวนดิจิทัล (Digital Yuan Reporting Requirements) หากธนาคารจำเป็นโดยไม่จำกัดระยะเวลาแต่ต้องอยู่ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการพร้อมใช้งานหรือการใช้เงินหยวนดิจิทัลในออสเตรเลีย’

นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังกําหนดใบอนุญาตสําหรับผู้ออก Stablecoinแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริการดูแล โดยขณะนี้มีข้อกําหนดสําหรับผู้ออก Stablecoin ในการถือครองทุนสํารองในสกุลเงินออสเตรเลียหรือสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทําการประกาศรายเดือนเกี่ยวกับจํานวนและประเภทของสินทรัพย์ที่เก็บไว้ในสํารองสําหรับ Stablecoin และจํานวน Stablecoin ที่ออกให้ในปัจจุบันซึ่งต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ

การละเมิดกฎที่กําหนดไว้ยังทำให้เกิดโทษทางแพ่งและแม้กระทั่งโทษจําคุก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิด ในขณะเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้รับมอบความรับผิดชอบในการกํากับดูแลภาคดิจิทัลในประเทศ

ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับหยวนดิจิทัล

วุฒิสมาชิก Bragg มีความเห็นว่าการนําบล็อกเชนมาใช้อาจยกระดับระบบการกํากับดูแลทางการเงินเนื่องจากออสเตรเลียช่วยบรรเทาปัญหาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในกรอบการเงินปัจจุบัน ในขณะที่ e-yuan ของจีนได้รับการยอมรับว่าเป็นเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ทางนักวิจารณ์ทั่วโลกได้ชูประเด็นข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวขึ้นมา

เมื่อขอบเขตของ CBDC ของจีนขยายตัว สเปซสำหรับคริปโตเอกชนยังคงอยู่นอกขอบเขตสําหรับพลเมืองของตน เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลจีนได้เปิดตัวระบบการชําระเงิน renminbi แบบดิจิทัลสําหรับการขนส่งทางรถไฟหนิงโป หลังจากนั้น 125 สถานีได้รับรองการใช้งาน e-yuan

ในอดีต จีนได้ให้คํามั่นว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หยวนดิจิทัลเมื่อการใช้งานเงินดิจิทัลเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลมีแผนที่จะให้สิทธิความเป็นส่วนตัวด้วยการไม่เปิดเผยตัวตนที่จํากัดของ CBDC อย่างไรบ้าง

ด้วยเหตุนี้ จีนจึงได้จัดทําแผน Web3ที่ครอบคลุมมากขึ้นอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม รัฐบาลเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เปิดเผยแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม Metaverse มูลค่า 350 พันล้านหยวน (ประมาณ 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในสิ้นปี 2025  อีกครั้ง ในเดือนสิงหาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจีนได้ประกาศ “แผนปฏิบัติการนวัตกรรมและการพัฒนา Metaverse ของศูนย์ย่อยเมืองปักกิ่ง (2022 -2024)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรม web3

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน