ดูเพิ่มเติม

ปริมาณธุรกรรม Arbitrum เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากธุรกรรมใน DeFi ที่เพิ่มขึ้น

1 min
โดย Oluwapelumi Adejumo
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ธุรกรรมรายวันของ Arbitrum แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 690,000 รายการ
  • ปริมาณการซื้อขายแบบกระจายอํานาจของเครือข่ายสามารถเอาชนะ Binance Smart Chain ได้
  • การลงทุนใน Layer2 Network Stablecoin เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว
  • Promo

อ้างอิงจาก On-chain Data ธุรกรรมรายวันบนเครือข่าย Arbitrum ของ Ethereum 2 (L2)  แตะระดับสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ที่ 690,000 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023

อย่างไรก็ตาม สถิติของ Arbitrum ในเครือข่าย L2 ยังน้อยกว่าของคู่แข่งอย่าง Optimism ทั้งนี้ ธุรกรรมรายวันของ Optimism แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นมากกว่า 800,000 รายการในช่วงต้นเดือนมกราคม 2023 เมื่อทางแพลตฟอร์มได้ทดลองดึงดูดใจผู้ใช้งานด้วยโปรแกรม NFT Quest

ข้อมูลจาก L2Beat แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมในห่วงโซ่ของ Arbitrum Nova และ One เพิ่มขึ้น 168.81% และ 67.88% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

Source: Arbiscan

ธุรกรรมบน DeFi ของ Arbitrum เพิ่มขึ้น

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ (TVL) ที่ถูกล็อคบน Arbitrum เพิ่มขึ้นเป็น 3.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่เขียนข่าวต้นฉบับตามข้อมูล L2Beat ข้อมูลจาด DeFillama แสดงให้เห็นว่าค่า TVL อยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลจาก DeFillama เผยว่า GMX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอนุพันธ์ครองเครือข่ายด้วย TVL 522.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วย Zyberswap และ Uniswap

ในขณะเดียวกัน Wu Blockchain รายงานว่า Arbitrum พบว่ามีการลงทุนใน Stablecoin เพิ่มอย่างต่อเนื่องของ นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ตามรายงานของ USDC การลงทุนใน USDC เพิ่มขึ้น 31% ในขณะที่การลงทุนใน USDT และ DAI เพิ่มขึ้น 45% และ 68% ตามลําดับ

ตามข้อมูลของ DeFillama มูลค่าตลาด Arbitrum Stablecoin ทั้งหมดอยู่ที่ 1.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดย USDC คิดเป็น 66%

ปริมาณการซื้อขาย DEX เอาชนะ Binance Smart Chain

ในขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์มแบบกระจายอํานาจ (DEX) บนเครือข่าย L2 ได้เติบโตขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่า 22% ถือเป็นอันดับสองตามข้อมูลของ DeFillama

ปริมาณการซื้อขายบน DEX ของ Arbitrum เอาชนะคู่แข่งเช่น Binance Smart Chain (BSC), Polygon และรายอื่น ๆ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตามข้อมูล Arbitrum ได้บันทึกจำนวนธุรกรรมไว้ที่ 307.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าของ BSC ที่ 272.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Polygon 159.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายยังต่ำกว่าปริมาณบน Ethereum Mainnet ซึ่งอยู่ที่ 1.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Source: DeFillama

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DEX ที่โดดเด่นใน Arbitrum คือ Uniswap ซึ่งมีมูลค่า 132.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วย SushiSwap ที่มูลค่า 81.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การใช้ก๊าซของ Arbitrum เพิ่มขึ้น สอดรับกับปริมาณธุรกรรมในเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลการวิเคราะห์ของ Dune พบว่า L2 มีอัตราการใช้ก๊าซที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเครือข่ายอื่น ๆ

อัตราการใช้ก๊าซที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจํานวนวอลเล็ตที่ยังถูกใช้งานอยู่ ซึ่งเพิ่มขึ้นใน Arbitrum ข้อมูลการวิเคราะห์ของ Dune แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีแอดเดรสเต็ม 2.8 ล้านบัญชี โดย 2.2 ล้านบัญชีทําธุรกรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการ

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน