Akhradet Mornthong

Akhradet Mornthong

ชายหนุ่มผู้มองเห็นอนาคตในตลาดเกม NFT และแพลตฟอร์ม Metaverse จบการศึกษาในสาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีประสบการณ์การทำงานในวงการเกมมากว่า 10 ปี หลังจากนั้น ด้วยความต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับตลาดใหม่ที่กำลังรุ่งเรืองนี้ จึงได้ก้าวเข้ามาสู่วงการ Crypto ตั้งแต่นั้นมา

บทความล่าสุดโดย Akhradet Mornthong