ดูเพิ่มเติม
กลับ
Jessica Lloyd

Jessica Lloyd

Jess จบการศึกษาในสหราชอาณาจักรด้วยปริญญาชีววิทยาจากนั้นใช้เวลาหลายปีในการจัดการการสื่อสารสําหรับ บริษัท ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธอเชื่อว่าการเชื่อมช่องว่างทางการศึกษาเป็นขั้นตอนสําคัญในการทําความเข้าใจกระแสหลักว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่สามารถนําเสนอสังคมทั่วโลกได้อย่างไร

บทความล่าสุดโดย Jessica Lloyd