Nonthachai Sukkankosol

Nonthachai Sukkankosol

อดีต Researcher งานศิลปะร่วมสมัย ผู้มอง Crypto project เป็น creative innovation จึงทำการศึกษาอย่างจริงจังและเข้าสู่ตลาดคริปโตตั้งเเต่ปี 2016 อีกด้านหนึ่งมีความชำนาญด้าน Technical Analysis (CMT2 Holder) เเละ On-chain analysis เพื่อการลงทุน

บทความล่าสุดโดย Nonthachai Sukkankosol