Bitcoin btc
$ usd

Babel Finance สูญเงินลงทุนของลูกค้ากว่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับการซื้อขายที่มีความเสี่ยง

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • ผู้ให้กู้คริปโตที่มีคดียักยอกเงิน Babel Finance สูญเสียเงินกว่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับการวิถีแห่งการซื้อขายที่สร้างความเสี่ยง
  • ความสูญเสียทําให้ Babel ไม่สามารถบรรลุการเรียกหลักประกันจากคู่สัญญาได้
  • Babel คาดหวังการระดมทุนครั้งใหม่เพื่อพลิกสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง
  • Special $LOCG Staking Program Earn Up to 188% AP

Babel Finance ผู้ให้กู้คริปโตซึ่งกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินอันยากลำบาก สูญเสียเงินลงทุนของลูกค้ากว่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขาย

ผู้ให้กู้คริปโตซึ่งหยุดให้บริการการถอนเงินเมื่อเดือนที่แล้วสูญเสีย Bitcoins 8,000 โทเค็น และ 56,000 ดอลลาร์สหรัฐ ETH เมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากการชําระบัญชี อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของตลาดในขณะนั้น

ส่วนหนึ่งของรายงานระบุว่า

ในสัปดาห์ที่มีความผันผวนในเดือนมิถุนายน เมื่อราคา BTC ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 30k เป็น 20k ตําแหน่งที่ไม่ถูกปกป้องจากการขาดทุนในบัญชี [การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์] ซึ่งได้ขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญ อันนําไปสู่การชําระบัญชีที่ถูกบังคับให้เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลายบัญชีและกําจัดโทเค็นประมาณ 8,000 BTC และ ~ 56,000 ETH

การขาดทุนที่เกิดขึ้นทําให้ Babel ไม่สามารถบรรลุการเรียกหลักประกันจากคู่สัญญาได้ โดยทางบริษัทตําหนิการต้องต่อกรกับความล้มเหลวของการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ในปัจจุบัน

ความล้มเหลวในการซื้อขายกลายเป็นต้นเหตุสำหรับบาดแผลในตลาดคริปโต

นอกจากนี้ ยังมีเปิดเผยว่าแม้ว่าการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์จะถูกจัดทำให้มีความเสี่ยง แต่ทีมก็ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้

ทีม Proprietary Trading ดําเนินงานกับบัญชีซื้อขายหลายบัญชีที่ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบโดยฝ่ายการซื้อขาย ไม่มีการดําเนินการควบคุมการซื้อขายหรือการควบคุมความเสี่ยงสําหรับบัญชีเหล่านี้ ไม่มีรายงานเกี่ยวกับ PnL [กําไรและขาดทุน]

พวกเขาไม่เพียงแต่ประมาทในการจัดการกับเงินทุนของลูกค้าเท่านั้น แต่ทีม Proprietary Trading ยังดําเนินการโดยไม่มีความโปร่งใส ไม่มีสัญญาประกอบการซื้อขายใดรองรับคําสั่งซื้อขาย และไม่มีบันทึกการซื้อขายในระบบ

ยิ่งกว่านั้น บริษัทแห่งนี้ยังล้มเหลวในการกําหนดวงเงินการซื้อขายสําหรับทีมดังกล่าว และทีมที่รับผิดชอบการจัดการกระเป๋าเงินดิจิทัลได้ปล่อยกู้วงเงินไม่จํากัดไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยทีมซื้อขาย

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Babel ถูกกล่าวหาว่าจัดการเงินของผู้ใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

บันทึกข้อมูลที่รั่วไหลออกมาในปี 2020 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากเงินทุนของผู้ใช้งานเพื่อรักษาสถานภาพของราคาอันยาวนานของ BTC และมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระหนี้ในระหว่างปี

การระดมทุนของ Babel Eyes

ในขณะเดียวกัน ผู้ให้กู้อาจยังสามารถกอบกู้สถานภาพทางการเงิจของบริษัทด้วยแผนการปรับโครงสร้างองค์กรผ่านการระดมทุนประมาณ 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้

เนื้อหาส่วนใหญ่ของแผนการขึ้นอยู่กับการที่เจ้าหนี้ ซึ่งจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดใน หากแผนการประสบความสำเร็จ Tether ได้ขยายกําหนดเวลาการทำมาร์จิ้นคอลสําหรับบริษัทออกไปอีกหนึ่งเดือน

โฆษกของ Babel กล่าวว่า บริษัทกําลัง “ทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้านักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และที่ปรึกษาภายนอกในช่วงเวลาอันยากลําบากนี้ในอุตสาหกรรม เนื่องจากเราเชื่อว่านี่เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับการฟื้นตัวอย่างเต็มที่และการเพิ่มมูลค่าสูงสุดสําหรับทุกฝ่าย”

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน