Bitcoin btc
$ usd

BoE เผย การใช้คริปโตใน Metaverse อาจคุกคามเสถียรภาพทางการเงิน

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • นักวิจัยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวว่าการใช้คริปโตอย่างแพร่หลายใน Metaverse อาจนําไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเงิน
  • เงินดิจิทัลสามารถอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงได้จํานวนมากบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
  • ยิ่งปริมาณการซื้อขายสูงเท่าใด ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นหากราคาสกุลเงินดิจิทัลลดลงในภายหลัง
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now

ตามที่นักวิจัยของธนาคารแห่งชาติอังกฤษกล่าว การใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างแพร่หลายในอนาคตภายใน Metaverse ที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเสถียรภาพทางการเงิน

ตามที่นักวิจัย Owen Lock และ Teresa Cascino กล่าว หาก Metaverse กลายเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบกระจายอํานาจที่ทํางานได้สมบูรณ์ ปริมาณของธุรกรรมทางเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริงจํานวนมากจะสามารถดําเนินการผ่านคริปโตเคอเรนซีได้

อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของราคาคริปโตที่ตามมาอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบการเงินในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นระบบดังกล่าวที่ทํางานบน Metaverse จะต้องมีกรอบ “การคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง”

“ความสําคัญของสินทรัพย์คริปโตใน Metaverse แบบเปิดหมายความว่าหาก Metaverse แบบเปิดและมีการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์คริปโตอาจปรับขนาดให้มีผลกระทบด้านเสถียรภาพทางการเงินอย่างเป็นระบบ” Lock และ Cascino กล่าว “ขั้นตอนที่สําคัญคือเพื่อให้หน่วยงานกํากับดูแลจัดการกับความเสี่ยงจากการใช้สินทรัพย์คริปโตใน Metaverse ก่อนที่จะถึงสถานะที่เป็นระบบจริงจัง”

การจัดหาเงินทุนคริปโตใน Metaverse

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในอุดมคติ Lock และ Cascino เชื่อว่าผู้บริโภคจะใช้เวลาและเงินมากขึ้นใน Metaverse สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การช็อปปิ้ง ความบันเทิง การจ้างงาน หรือการเข้าสังคม 

ภาคครัวเรือนจะได้รับแรงจูงใจให้เก็บส่วนแบ่งความมั่งคั่งของพวกเขาไว้ในรูปแบบของคริปโตเพื่อชําระเงินบนแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ อาจยอมรับการใช้งานคริปโตมากขึ้นสําหรับการชําระเงินหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของโทเค็น NFT 

นักวิจัยกล่าวว่าปัจจัยนี้อาจนําไปสู่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่จะถือครองคริปโตมากขึ้นใน Metaverse เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงินซึ่ง หลังจากนั้นอาจนําไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้ให้กู้ ธนาคารอาจพิจารณาเพิ่มความเสี่ยงผ่านบริการต่างๆ เช่น การดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

เมื่อถึงจุดนั้น การที่ราคาคริปโตลดลงอาจทําให้เกิด “การสูญเสียงบดุลสําหรับครัวเรือนและองค์กรต่าง ๆ ผลกระทบต่อการว่างงาน การขายสินทรัพย์แบบดั้งเดิมจากธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อตอบสนองความต้องการมาร์จิ้นในตําแหน่งของสินทรัพย์คริปโต และผลกระทบด้านลบต่อธนาคารที่เปิดเผยออกมา” Lock และ Cascino เขียนสรุป

แม้ว่าบริษัทฟินเทคขนาดใหญ่จะเดิมพันชื่อเสียงของพวกเขาด้วยศักยภาพของ Metaverse แต่คําถามมากมายยังคงปรากฎ ตัวอย่างเช่น ยังไม่ชัดเจนว่า Metaverse จะอยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่ใช้ crypto-native community-based หรือโทเค็นที่สร้างขึ้นแบบส่วนตัวและโลกเสมือนจริง “วิวัฒนาการของ Metaverse นี้ไม่แน่นอน และสถานการณ์ข้างต้นมีความเป็นไปได้มากกว่าความแน่นอน” Lock และ Cascino โนกล่าวปิดท้าย

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน