เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย BeIn News Academy Ltd., รวมถึงบริษัทย่อยในทุกประเทศที่รักษาโดเมนไว้ เช่น:

เราจะวางคุกกี้ในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เข้าชมเว็บไซต์ข้างต้น

นโยบายคุกกี้นี้อธิบายว่าคุกกี้หมายถึงอะไร เราใช้คุกกี้เพราะอะไรและอย่างไร ตลอดจนวิธีเลือกการตั้งค่าคุกกี้และการควบคุมการใช้คุกกี้

เราอาจเปลี่ยนนโยบายคุกกี้ได้ทุกเมื่อ วันที่ “แก้ไขล่าสุด” ตรงด้านล่างเพจนี้บ่งบอกว่านโยบายคุกกี้นี้มีการแก้ไขล่าสุดเมื่อไร โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่เวอร์ชั่นใหม่บนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ คืออะไร?

คุกกี้เป็นข้อมูลชิ้นเล็กที่ส่งออกจากเว็บเพจและจัดเก็บอยู่ในเว็บบราวเซอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้ คุกกี้ช่วยในหลายฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ และช่วยในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ลื่นไหล เราใช้คำว่า “คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง” สำหรับคุกกี้ที่เราเป็นฝ่ายตั้งค่า และคำว่า “คุกกี้บุคคลที่สาม” สำหรับคุกกี้ที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเป็นฝ่ายตั้งค่า

เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น pixel tags, เว็บบัค, เว็บสตอเรจ หรือเทคโนโลยีและไฟล์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน อาจทำงานคล้ายกับคุกกี้ ในนโยบายคุกกี้นี้เราใช้คำว่า “คุกกี้” สำหรับคุกกี้และเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีลักษณะคล้ายกัน

เราจัดประเภทคุกกี้ที่เราใช้ตามวัตถุประสงค์ เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเว็บไซต์, คุกกี้ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลกับผู้ใช้ และคุกกี้ที่ช่วยเรายิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เราแชร์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้บุคคลที่หนึ่งให้กับผู้ให้บริการเทคโนโลยีบุคคลที่สาม โดยจะประมวลผลในนามของ BeIn News Academy Ltd. รวมถึงบริษัทย่อยในทุกประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลดังกล่าวสามารถดูได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้บุคคลที่สามอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวของของเรา

เราจัดทำคุกกี้ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่เราใช้บนเว็บไซต์ โดยในแต่ละหมวดหมู่ เรายังได้แสดงรายการเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุด

1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเข้มงวด

เว็บไซต์เราจำเป็นต้องใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยจะทำหน้าที่พื้นฐาน เช่น การซื้อทางออนไลน์ การลงชื่อเข้าใช้บริการ หรือการแชตพูดคุยกับฝ่ายบริการลูกค้า คุกกี้ดังกล่าวจะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนใด ๆ

WordPress (คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง)
WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่แสดงบนบราวเซอร์ได้

Google reCAPTCHA (คุกกี้บุคคลที่สาม)
Google reCAPTCHA ช่วยคุ้มครองการให้บริการของเราจากสแปมและการใช้งานในทางที่ผิด โดยทำให้ซอฟแวร์อัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้

2. คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ & ประสบการณ์ผู้ใช้

คุกกี้นี้เก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน ที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราอย่างไร ช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังทำให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลที่เปลี่ยนไป คุกกี้นี้ไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนโดยตรง แต่จะใช้ระบุตัวตนโดยอ้อมคู่กับข้อมูลอื่นที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณในภาพรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ

Google Optimize (คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง)
Google Optimize เป็นเครื่องมือทดสอบ A/B, วิเคราะห์ความลึกของการเลื่อน, วิเคราะห์การคลิก ฯลฯ เมื่อเราใช้ Visual Website Optimizer เราจะต้องแน่ใจว่าไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัว คุกกี้นี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าอินเตอร์เฟซจะแสดงเหมือนกันในแต่ละครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ หากผู้ใช้มีส่วนร่วมในการทดลองการออกแบบ

Google Analytics (คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง)
Google Analytics คุกกี้นี้สร้าง ID เฉพาะขึ้นมา เพื่อเก็บสถิติว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และติดตามผู้ใช้ข้ามอุปกรณ์และช่องทางการตลาด และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้เข้าชม Google Analytics ไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนโดยตรงแต่จะใช้ระบุตัวตนโดยอ้อมคู่กับข้อมูลอื่นที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ

3. คุกกี้เพื่อการโฆษณา & การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้นี้กำหนดโดยแพลตฟอร์มโฆษณาและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าใจความสนใจของผู้เข้าใช้และนำเสนอประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล คุณจะเห็นโฆษณาเว็บไซต์บุคคลที่สามตามพฤติกรรมและความสสนใจของคุณได้บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้นี้ไม่เก็บข้อมูลระบุตัวตนโดยตรง แต่อาจระบุบราวเซอร์และอุปกรณ์อินเตอร์เนตที่คุณใช้ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้นี้ โฆษณาที่คุณเห็นจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับคุณ

Doubleclick / Google Ads (คุกกี้บุคคลที่สาม)
Doubleclick เป็นบริษัทย่อยของ Google ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัล ใช้เก็บข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณา และใช้ระบุกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาดิจิทัล บนพื้นฐานของข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งก่อน

Facebook (คุกกี้บุคคลที่สาม)
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใส่คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณาและเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อการโฆษณา

Youtube (คุกกี้บุคคลที่สาม)
บริการแชร์วิดิโอที่ใส่คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณาและเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อการโฆษณา

4. การวิเคราะห์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขั้นสูง

เราใช้เครื่องมือระบุตัวตนเพื่อยกระดับสถิติเชิงพฤติกรรมทางออนไลน์ของคุณด้วยข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เพื่อให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ได้ดีขึ้น ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง การโฆษณา และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกขายให้กับบุคคลที่สาม และจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์หรือเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องเท่านั้น