ดูเพิ่มเติม

บริษัท Crypto สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดได้อย่างไร

5 mins
โดย Bary Rahma
อัพเดทโดย Kenneth Sekrathok

สรุปย่อ

  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน AML เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติตามและป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอุตสาหกรรม Crypto
  • นวัตกรรมต่างๆ เช่น การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามข้อกําหนดกับความเป็นส่วนตัวในสกุลเงินดิจิทัล
  • การสร้างสัญญาที่มีประสิทธิภาพและการระงับข้อพิพาทที่แข็งแกร่งเป็นกุญแจสําคัญในการนําทางความท้าทายด้านกฎระเบียบ
  • Promo

การนําทางสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกอาจเป็นงานที่น่ากลัวสําหรับบริษัทต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามอาจนําไปสู่การแตกแขนงทางกฎหมายที่รุนแรง รวมถึงการตั้งข้อหาทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นสําหรับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Crypto

Nicola Massella ทนายความ Web3 ที่ Storm Partners ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอันล้ําค่ากับ BeInCrypto เกี่ยวกับวิธีที่บริษัท Crypto สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ทําความเข้าใจการปฏิบัติตามข้อกําหนด AML

มาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน AML มีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล Massella เน้นย้ำว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือก

ความกังวลด้าน AML อยู่ในระดับแนวหน้าสําหรับหน่วยงานกํากับดูแลตั้งแต่วันแรกของ Bitcoin ดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML จึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง Massella กล่าว

ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปได้ ควบคุม สกุลเงินเสมือน ในขั้นต้นเพื่อลดความเสี่ยง AML เป็นหลัก อุตสาหกรรม crypto ในปัจจุบันมีเครื่องมือขั้นสูงสําหรับการคัดกรองกระเป๋าเงินและการวิเคราะห์ธุรกรรม

กฎระเบียบ Crypto AML
ข้อบังคับ Crypto AML ที่มา: Comply Advantage

ความไม่เปลี่ยนรูปและความโปร่งใสของ Blockchain มอบโอกาสในการก้าวข้ามระบบการเงินแบบดั้งเดิมในการป้องกันภัยคุกคาม AML แพลตฟอร์ม Crypto ต้องยอมรับเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเต็มที่เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกําหนด

ในขณะที่บางคนโต้แย้งว่าการปฏิบัติตาม AML ขัดแย้งกับหลักการกระจายอํานาจและความเป็นอิสระของ Crypto Massella ตอบโต้มุมมองนี้ การป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในกระแสหลัก เขาเน้นย้ำถึงการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างสมดุลระหว่างการป้องกัน AML กับความเป็นส่วนตัวและการกระจายอํานาจ

การสร้างสัญญาที่มีประสิทธิภาพ

การสร้างสัญญาในอุตสาหกรรม Crypto นําเสนอความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากลักษณะที่เป็นนวัตกรรมของธุรกรรม เช่น การขายToken และ การจัดหาสภาพคล่องของ DeFi สัญญาเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาจากประเทศต่างๆ และดําเนินการทางออนไลน์ ซึ่งเพิ่มความซับซ้อน

สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือการบังคับใช้การเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิด การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ขาดทรัพย์สินจํานวนมากอาจทําให้การตัดสินของศาลไม่ได้ผล ศาลแบบดั้งเดิมอาจต่อสู้กับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับเนื่องจากขาดแบบอย่างที่กําหนดไว้

Massella ไม่แนะนําให้ใช้เทมเพลตสัญญาทั่วไปหรือนําสัญญากลับมาใช้ใหม่จากคนรู้จัก ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ต้องการทนายความที่มีความรู้ภาคสนามเชิงลึกเพื่อปรับแต่งสัญญาให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละข้อตกลง

คําแนะนําที่สําคัญที่สุดของฉันสําหรับผู้ประกอบการ Crypto คือการหลีกเลี่ยงเทมเพลตสัญญาทั่วไปหรือการนําสัญญาจากคนรู้จักกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน Massella กล่าวกับ BeInCrypto

อ่านเพิ่มเติม: กฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการตลาด Crypto อย่างไร คู่มือฉบับสมบูรณ์

นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ําว่ากลยุทธ์การระงับข้อพิพาทในอุตสาหกรรมคริปโตนั้นคล้ายคลึงกับบริบททางการค้าอื่นๆ ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการประเมินตําแหน่งของลูกค้าและศักยภาพในการตั้งถิ่นฐาน ตามด้วยการเจรจากับตัวแทนทางกฎหมายของอีกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ตกลงร่วมกัน

สําหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคมีปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวข้อง ชื่อเสียงมีน้ำหนักอย่างมากในอุตสาหกรรม Crypto แพลตฟอร์มอาจไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายในการชดเชยผู้ใช้สําหรับความสูญเสียอันเนื่องมาจากการแฮ็กหรือระบบทํางานผิดปกติ แต่การทําเช่นนั้นสามารถเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและความสมบูรณ์ของแบรนด์ได้

การรักษาท่าทางแบบมืออาชีพและการแยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญ สําหรับผู้ประกอบการ Crypto การมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมและการเติบโตที่สร้างสรรค์มากกว่าความขัดแย้งเป็นกุญแจสําคัญ

การจัดโครงสร้างบริษัท Crypto

เมื่อจัดโครงสร้างบริษัท Crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองไปที่การควบรวมและซื้อกิจการ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ปรับให้เหมาะกับกิจกรรมเฉพาะของแต่ละโครงการ Crypto มีความสําคัญ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากกรอบกฎหมายที่ควบคุม Web3 นั้นแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละเขตอํานาจศาล

โครงสร้างองค์กรในอุตสาหกรรม Crypto มักจะซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในเขตอํานาจศาลต่างๆ ความซับซ้อนนี้เป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและข้อบังคับที่หลากหลายทั่วโลก ผู้ประกอบการต้องดําเนินการนี้เพื่อให้แน่ใจว่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละเขตอํานาจศาล

กฎระเบียบ Crypto ทั่วโลก
กฎระเบียบ Crypto ทั่วโลก ที่มา: Statista

การทําความเข้าใจผลกระทบของสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบต่อความเป็นไปได้และโครงสร้างของข้อตกลงเป็นสิ่งสําคัญในการควบรวมและซื้อกิจการ ความขยันเนื่องจากทางกฎหมายการประเมินมูลค่าของ บริษัท การรวมการดําเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตทั้งหมดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นอกจากนี้อุตสาหกรรม Crypto มักเกี่ยวข้องกับรากฐานและความสัมพันธ์ในโครงสร้างองค์กร หน่วยงานเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ในการเชื่อมต่อกับองค์กรที่ใช้ Token ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ถือ Token

อ่านเพิ่มเติม: กฎระเบียบ Crypto ข้อดีและข้อเสียคืออะไร

โดยสรุป การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรม Crypto จําเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรฐาน AML การสร้างสัญญาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ บริษัท Crypto สามารถสํารวจสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและวางตําแหน่งตัวเองเพื่อความสําเร็จในระยะยาว

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มิถุนายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

Frame-1934.png
Bary Rahma
Bary Rahma เป็นนักข่าวที่มีความสามารถซึ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กด้วยปริญญาด้านวารสารศาสตร์ เธอได้ทํางานให้กับสื่อที่มีชื่อเสียง เช่น CNN ซึ่งแสดงทักษะการสืบสวนและความสามารถในการเล่าเรื่องของเธอ ปัจจุบัน Bary ได้มอบความเชี่ยวชาญของเธอให้กับ BeInCrypto ซึ่งเธอได้สร้างบทความเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคริปโตแบบไดนามิก นอกเหนือจากงานของเธอที่ BeInCrypto แล้ว เธอยังได้สนับสนุนความเชี่ยวชาญของเธอในฐานะนักเขียนเนื้อหาสําหรับ Binance...
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน