Bitcoin btc
$ usd

Ethereum Testnet ‘”Holesky” เตรียมเปิดตัว กันยายน 2023 นี้!

1 min
โดย James Morales
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Ethereum Testnet ตัวใหม่ที่เรียกว่า “Holesky” จะเปิดตัวในเดือนกันยายน 2023

จากการที่ Goeril Testnet จะยุติการใช้งานในปี 2024 ทำให้มีการออก Ethereum Testnet ตัวใหม่ที่เรียกว่า “Holesky” ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนกันยายน 2023

ในปัจจุบัน มีเครือข่าย Ethereum Testnet ที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ Goerli และ Sepolia

Goerli ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เก่ากว่า ได้เปิดให้บริการในปี 2019 ตั้งแต่นั้นมา Testnet ดังกล่าวกลายเป็นระบบสำหรับการทดสอบยอดนิยมในหมู่นักพัฒนา Ethereum ด้วยการสร้างพื้นที่สำหรับการทดลอง

ทั้งนี้ Goerli ใช้ในการทดลองแนวคิดใหม่ ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าก๊าซและเพื่อกำจัดข้อบกพร่องก่อนที่จะให้บริการบน Mainnet

ในขณะที่ Goerli มีคุณค่าต่อการเติบโตของระบบนิเวศ Ethereum เครือข่ายทดสอบดังกล่าวจะถูกยกเลิกในเดือนมกราคม 2024 และในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา องค์กร Ethereum Foundatiom ได้สนับสนุนให้นักพัฒนาเปลี่ยนไปใช้ Sepolia รุ่นใหม่เพื่อลดความซ้ำซ้อนที่จะเกิดขึ้นจาก Goerli

แม้ว่า Holesky จะมีลักษณะคล้ายกับ Sepolia ในด้านการออกแบบ แต่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาโปรโตคอลเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Sepolia จะยังคงเป็นพื้นที่ทดสอบสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาบนฐานของ Ethereum

พัฒนาการของ Ethereum Testnet
History of Ethereum Testnets (Source: Github)

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน