Birake

Estonia, 2018
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 5 นาทีที่แล้ว
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1.24M
การจัดอันดับ
5
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
การจัดอันดับ
$1.24M
5
Birake เป็น ข้อจำกัดความรับผิด แพลตฟอร์มเทรดเหรียญดิจิทัลในประเทศ Estonia โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือ 5 เทรดเดอร์มากกว่า 22K รายทำการซื้อขายที่แพลตฟอร์มนี้ ปัจจุบันมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงประมาณ ₿64.23 จาก 39 เหรียญ และ 43 คู่เงิน คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดบนแพลตฟอร์ม Birake คือ SAPP/BTC (₿5 118 303.19) Birake ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Birake สามารถดูได้ที่ https://birake.com
ปริมาณการซื้อขาย 30 วัน / เหรียญ ค่าธรรมเนียม Maker ค่าธรรมเนียม Taker