Bitbank

Bitbank

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

8

ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$19.54M
กระจายศูนย์, Japan, 2016
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
Bitbank เป็น รวมศูนย์ แพลตฟอร์มเทรดเหรียญดิจิทัลในประเทศ Japan โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือ 8 เทรดเดอร์มากกว่า 476K รายทำการซื้อขายที่แพลตฟอร์มนี้ ปัจจุบันมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงประมาณ ₿740.19 จาก 29 เหรียญ และ 29 คู่เงิน คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดบนแพลตฟอร์ม Bitbank คือ () Bitbank ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Bitbank สามารถดูได้ที่ https://bitbank.cc/
ปริมาณการซื้อขาย 30 วัน / เหรียญ ค่าธรรมเนียม Maker ค่าธรรมเนียม Taker
BTC / JPY -0.02% 0.12%
XRP / JPY -0.02% 0.12%
LTC / BTC -0.02% 0.12%
ETH / BTC -0.02% 0.12%
MONA / JPY -0.02% 0.12%
MONA / BTC -0.02% 0.12%
BCC / JPY -0.02% 0.12%
BCC / BTC -0.02% 0.12%