LBank

กระจายศูนย์, China, 2017
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 5 นาทีที่แล้ว
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$1.61B
การจัดอันดับ
7
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
การจัดอันดับ
$1.61B
7
LBank เป็น รวมศูนย์ แพลตฟอร์มเทรดเหรียญดิจิทัลในประเทศ China โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือ 7 เทรดเดอร์มากกว่า 3M รายทำการซื้อขายที่แพลตฟอร์มนี้ ปัจจุบันมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงประมาณ ₿83 558.07 จาก 470 เหรียญ และ 504 คู่เงิน คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดบนแพลตฟอร์ม LBank คือ BTC/USDT (₿29 636.83) LBank ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม LBank สามารถดูได้ที่ https://www.lbank.info/
ปริมาณการซื้อขาย 30 วัน / เหรียญ ค่าธรรมเนียม Maker ค่าธรรมเนียม Taker