Swapr (Xdai)

Swapr (Xdai)

5

ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
$48.24K
2020
อัปเดตเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว
Swapr (Xdai) เป็น ข้อจำกัดความรับผิด แพลตฟอร์มเทรดเหรียญดิจิทัลในประเทศ โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือ 5 เทรดเดอร์มากกว่า 0 รายทำการซื้อขายที่แพลตฟอร์มนี้ ปัจจุบันมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงประมาณ ₿0.73 จาก 7 เหรียญ และ 10 คู่เงิน คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดบนแพลตฟอร์ม Swapr (Xdai) คือ 0X9C58BACC331C9AA871AFD802DB6379A98E80CEDB/0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1 (₿42.75) Swapr (Xdai) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2020 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Swapr (Xdai) สามารถดูได้ที่ https://swapr.eth.limo
ข่าว/Swapr (Xdai)

\ Top cryptocurrency

ชื่อ ราคา 24h%
Bitcoin
BTC
$66,064.00 -0.83%
Ethereum
ETH
$3,531.10 -1.96%
Tether
USDT
$0.999544 -0.01%
BNB
BNB
$603.74 -0.95%
Solana
SOL
$143.82 -3.15%

ข่าวสาร Crypto

เราสรรหามาให้ท่านแล้ว
พื้นฐาน Bitcoin
พื้นฐาน Bitcoin
NFTs
NFTs
การเทรด
การเทรด
การลงทุน
การลงทุน
ดูมากขึ้น