Bitcoin btc
$ usd

Grayscale เตรียมขายโทเค็น ETHW

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Grayscale ต้องการขายโทเค็น ETHW
  • มูลค่าโทเค็น ETHW ลดลงนับตั้งแต่ The Merge
  • Poloniex เปิดเผยว่าจะแสดงรายการ EthereumFair แทน

Grayscale Investments ได้ยื่นคําแถลงการการแจกจ่ายสิทธิต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (US Securities and Exchange Commission) เกี่ยวกับโทเค็น ETHW

ตามข่าวประชาสัมพันธ์โดยผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ที่สุด บริษัทได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายนในฐานะวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สําหรับการกระจายสิทธิ์สําหรับโทเค็น ETH Proof-of-Work (PoW)

ในวันที่บันทึกนั้น Grayscale จะรับบทบาทเป็นตัวแทนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์ได้รับโทเค็น ETHW และสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ไปยังโทเค็น ETHW จะถูกโอนไปยัง Grayscale Investments

จากข้อมูลของบริษัท พบว่าทางทรัสต์มีการเรียกร้องโทเค็น ETHW มากกว่า 3 ล้านโทเค็นและกองทุนเป็นโทเค็น ETHW จำนวน 40.6 ล้านโทเค็น ทั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะซื้อโทเค็นแล้วขายภายในระยะเวลาที่น่าจะไม่เกิน 180 วัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทเสริมว่าจะมีดุลพินิจอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจขายและอาจเลือกที่จะละทิ้งโทเค็นบางรายการ

หากทาง Grayscale ขายโทเค็นไปแล้ว บริษัทจะแจกจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นของผลิตภัณฑ์หลังจากหักค่าธรรมเนียมมาร์กอัปหรือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับการขายออกไป

โทเค็น ETHW คาดว่าจะมี Airdrops จาก ETH hard fork หลัง The Merge ในขณะที่มีความสนใจในการทำ Hard Fork ที่นําโดย Chandler Guo ก่อน The Merge ทั้งนี้ เครือข่ายข้างต้นมีการเริ่มต้นที่ค่อนข้างแย่ รวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ของแพลตฟอร์มเช่นกัน

มูลค่าโทเค็น ETHW ลดลง

ปัจจุบันโทเค็น ETHW มีมูลค่า 9.585 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับ CoinMarketCap ซึ่งลดลง 83.3% จากราคาจัดจำหน่ายที่ 58.54 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 3 กันยายน นอกจากนี้ยังลดลงมากกว่า 20% นับตั้งแต่จัดจำหน่ายให้แก่สาธารณะเมื่อวันที่ 15 กันยายน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Grayscale ยังกล่าวถึงประเด็นนี้โดยระบุว่าเนื่องจาก “ความไม่แน่นอนและศักยภาพของความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญในราคา จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์มูลค่าของสิทธิ์ในโทเค็น ETHPoW”

อย่างไรก็ตาม ETHW ยังคงเป็น IOUs และผู้ที่ในที่สุดย้ายไปยัง Hard Fork จะได้มูลค่าของ ETH ที่สะท้อนในออกมาโทเค็นใหม่ แต่ความกังวลยังคงอยู่ว่าจะมีการจัดจำหน่าย ETH Proof ของโทเค็น PoW อย่างไร

Poloniex จัดจำหน่าย EthereumFair

แพลตฟอร์มคริปโตส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาจะประเมินแต่ละโทเค็นทีละรายการ แต่ Poloniex ได้ประกาศแล้วว่าจะแสดงรายการ EthereumFair (ETF) ซึ่งเป็นห่วงโซ่แยกที่รองรับโดย ClassZZ และ BitCoke ในฐานะโทเค็น Ethereum PoW หลัก

สําหรับการวิเคราะห์ Bitcoin (BTC)  ล่าสุดของ Be[In]Crypto คลิกที่นี่

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน