Bitcoin btc
$ usd

ACDC ครั้งที่ 111 เน้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Ethereum

1 min
โดย Bary Rahma
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • นักพัฒนา Ethereum พิจารณาเกี่ยวกับการอัปเกรด Deneb ที่กำลังจะมาถึง และเสนอเพิ่มความสมดุลของตัวตรวจสอบความถูกต้องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Ethereum กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุง Scalibility และ Efficiency การอภิปรายสำคัญหลายครั้งในระหว่างการประชุมนักพัฒนาหลักของ Ethereum รอบล่าสุดเผยให้เห็นว่าอนาคตของ ETH จะเป็นเช่นไร

All Core Developers Consensus Call (ACDC) ครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 111 มุ่งเน้นไปที่การอัปเกรด Deneb เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้เพิ่มยอดคงเหลือตัวตรวจสอบความถูกต้องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจาก 32 ETH ในอัตราปัจจุบันเป็น 2,048 ETH

Ethereum Devs พูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเครือข่าย


ACDC ซึ่งมี Danny Ryan หัวเรือใหญ่ของ Ethereum Foundation เป็นประธาน ถือเป็นผู้นำการอภิปรายและการประสานงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับฉันทามติ (Consensys Layer – CL) ของ Ethereum ในระหว่างการอภิปรายครั้งล่าสุด Alex Stokes นักวิจัยของ Ethereum Foundation เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ วาระหลักของการประชุมคือขอบเขตของการอัปเกรด Deneb ที่กำลังจะมีขึ้น

Number of New Ethereum Validators. Source: Glassnode

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน