ดูเพิ่มเติม

MAS พิจารณาข้อจํากัดด้านกฎหมายชุดใหม่เกี่ยวกับบริษัทคริปโต

1 min
โดย Wahid Pessarlay
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • หัวหน้าธนาคารกลางสิงคโปร์กล่าวว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีจําเป็นต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลทั่วโลก
  • ข้อความดังกล่าวเผยแพร่สามวันหลังจาก Three Arrows Capital ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ถูกฟ้องล้มละลาย
  • ผู้มีอํานาจได้จํากัดการทำการตลาดและการโฆษณาบริการคริปโตเคอเรนซีแล้ว
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now
  • Promo

หน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore – MAS) กําลังพิจารณาวิธีการใหม่ในการปกป้องผู้บริโภคและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคริปโตเคอเรนซี กฎเกณฑ์ชุดใหม่ของ MAS อาจรวมถึงการทดสอบความเหมาะสมของลูกค้าและการลดการใช้เลเวอเรจและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านเครดิตโดยนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้

ตามรายงานของ Bloomberg ทางการได้กําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาและการทำการตลาดของโทเค็นคริปโตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการบัญญัติกฎระเบียบชุดใหม่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและลดความเสี่ยง ปัจจุบันแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีได้รับอนุญาตเป็นบริการโทเค็นการชําระเงินดิจิทัล (DPT) ภายใต้พระราชบัญญัติบริการชําระเงินของสิงคโปร์ (Payment Services Act)

ปัจจัยข้างต้นช่วยให้ผู้มีอํานาจควบคุมสามารถใช้มาตรการพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น และยังมีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ ทั้งประสิทธิภาพของนโยบายการเงินจะไม่ถูกทำให้อ่อนกำลังลง

แนวทางข้างต้นเป็นไปตามการล่มสลายของกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโต Three Arrows Capital (3AC) ซึ่งถูกปรับโดย MAS เนื่องจากให้ข้อมูลเท็จและทำงานเกินขีดจํากัดในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงดำเนินการเกินกว่าคําเตือนที่ MAS เคยแจ้งให้ทราบ

กฎระเบียบคริปโตในสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้งหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) เพื่อควบคุมและบริหารสกุลเงินดิจิทัล ทั้งนี้ ประชาชนเริ่มมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวงในโลกคริปโต และหน่วยงานกํากับดูแลกําลังก้าวเข้ามาเพื่อยกมาตรฐานการกํากับดูแลและมาตรฐานการลงทุนสําหรับบุคคลทั่วไป

MAS ได้เน้นย้ำกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องว่าคริปโตเคอเรนซีมีอันตรายสูง กล่าวคือ การลงทุนไม่เหมาะสมสําหรับสาธารณชน นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม MAS ได้ออกคําแนะนําที่จํากัดการโฆษณาบริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีต่อสาธารณะ หลังจากมีการสั่งห้ามไม่ให้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติคริปโตเคอเรนซี (ATM) ในสิงคโปร์

ในเดือนมกราคม ผู้ให้บริการเครื่องเหล่านั้นเริ่มปิดตู้เอทีเอ็ม ทั้งนี้ สิงคโปร์กําลังดําเนินการเพื่อให้เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่สําหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนและนวัตกรรมคริปโตเคอเรนซี ด้วยระบบการกํากับดูแลที่ชัดเจนพร้อมกฎหมายที่กําหนดไว้อย่างดีสิงคโปร์จึงดึงดูดบริษัทคริปโตจากทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

รัฐมนตรีอาวุโส Tharman Shanmugaratnam รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่รับผิดชอบ MAS เพิ่งกล่าวถึงความกังวลว่าชาวสิงคโปร์ต้องเผชิญกับการล่มสลายของ Terra หรือไม่ แม้ว่า Tharman กล่าวว่า “MAS กําลังทบทวนกลยุทธ์ในการควบคุม Stablecoin” แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสําหรับอุตสาหกรรมคริปโตเนื่องจากกฎหมายปรับปรุงที่เข้มงวดขึ้น

ในขณะเดียวกัน Terra เชื่อว่าการจัดการเชิงกฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติระยะยาวที่ดีที่สุดสําหรับผู้ใช้งานคริปโต โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน