Bitcoin btc
$ usd

Metamask เปิดตัว Cross-chain bridge ใหม่หลายตัว หลังจากผนวกเข้ากับ Connext

1 min
โดย James Morales
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • Metamask ให้บริการ Cross-chain Bridge ตัวใหม่ โดยร่วมมือกับ Connext

Metamask ได้เปิดตัว Cross-chain bridges ใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการผนวกโปรโตคอล Connext เข้ามาในแพลตฟอร์ม

ผู้ใช้งานที่ต้องการโอนโทเค็นข้ามเชนสามารถเลือก Cross-chain Bridge อย่าง Connext จากตัวเลือกที่ให้บริการบน Metamask ได้

จาก Metamask Bridge ผู้ใช้งานสามารถดูราคาที่ Connext ให้บริการ สำหรับคำขอในการโอนข้ามเครือข่ายได้ได้ นอกจากนี้ ยังรวมการเชื่อมต่อต่าง ๆ ระหว่าง Ethereum Mainnet, Polygon, BNB Chain, Optimism และ Arbitrum

นอกจากนี้ วิธีแก้ปัญหาของ Metamask สำหรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคือการเสนอตัวเลือกผู้ให้บริการสะพานแก่ผู้ใช้งาน นอกเหนือจากการตรวจสอบเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว บริษัทยังให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกมากขึ้นว่าจะเชื่อถือใครด้วยการให้ตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อทำการโอนแบบ Cross-bridge ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน