Bitcoin btc
$ usd
การวิเคราะห์

Metaverse ยิ่งเปิด ยิ่งดูดคนเก่ง

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

Metaverse ยิ่งเปิด ยิ่งดูดคนเก่ง Openness / Open source, Metaverse เป็นเสมือนที่ดินในโลกแห่งความจริง ถ้าที่ดินมันเป็นของเอกชนไม่สามารถสร้างอะไรได้มันก็คงกลายเป็นที่ดินที่ไม่มีใครอยากเข้าไปซื้อ เข้าไปสร้างถูกไหม?

Metaverse ควรจะเป็นแหล่งที่คนสามารถเข้าไปเล่น เข้าไปเขียนโค้ด เข้าไปแจกจ่ายโค้ดให้คนใช้กันได้อย่างอิสระ ระบบ Open source จะเป็นพื้นฐานที่ดีที่ทำให้ Metaverse เกิดได้อย่างยั่งยืน

Open แล้วมันดีต่อใครหละ?

หากเรามาดูกันที่บริบท เราจะรู้ว่าผู้ใช้ Metaverse ก็จะเป็น Programmer และ Creator ถูกไหม? พวกเขาคือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้คนเข้ามาใช้ Platform ของเรา มันควรจะทำได้ Perfect ที่สุด

Open source ทุก Codebases ไม่ว่าจะเป็น Algorithms, Marketplace, Protocol และ Public good เมื่อ Developer เข้ามาอ่านแล้วเข้าใจว่ามันทำงานยังไง น่าเชื่อถือ มีจุดเด่นอะไร สิ่งเหล่านี้จะดึงดูด Developer เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานบนเขาได้มากที่สุด

Openness ยังจะปกป้อง Software ซึ่ง Software ที่มั่นคงจะทำให้เศรษฐกิจที่หมุนเวียนบน Metaverse นั้นดีต่อทุกคนที่ใช้มัน หากทุกคนสามารถสร้างสินทรัพย์กันได้แบบแฟร์ เท่าเทียมกัน ก็จะสร้าง Netword system ที่ดีได้มันจะลากให้คนใหม่ๆเข้ามามากขึ้นและคนเก่าก็จะหลุดไปได้ยากขึ้น

ยังมีเรื่องกฎหมายใน Metaverse ว่าหากมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไง ในที่นี้เราอาจจะนำกฎหมาย US มาใช้ก่อน

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน