Bitcoin btc
$ usd

MSIT กำลังดำเนินการเกี่ยวกับ ‘กฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรม Metaverse’

1 min
5 กันยายน 2022, 17:08 GMT+0700
แปลแล้ว Azmi Boonmalert
5 กันยายน 2022, 17:09 GMT+0700
สรุปย่อ
  • ฝ่ายนิติบัญญัติของเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการพัฒนาการกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรม Metaverse
  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และ ICT (MSIT) ได้ร่างหลักการทางจริยธรรมหลักสําหรับ Metaverse ฉบับแรกเป็นที่แล้วเสร็จ
  • รัฐบาลกําลังมองหาช่องทางการลงทุนอย่างหนักใน Metaverse เพื่อสร้างงานและดึงดูดบริษัทต่าง ๆ
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now

ทางการเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรม Metaverse โดยทางรัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้วหลายขั้นตอนเพื่อทำให้ภาคส่วน Web 3.0 เป็นรูปเป็นร่างชัดเจน

เจ้าหน้าที่จากพรรครัฐบาลเกาหลีใต้กําลังดําเนินการร่าง “กฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรม Metaverse” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรม สื่อท้องถิ่นรายงานว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกเสนอโดยสมาชิกวุฒิสภา Eun-ah Huh และจะมุ่งเน้นไปที่การวางรากฐานสําหรับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse

คณะกรรมการทบทวนนโยบาย Metaverse จะหารือเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเกี่ยวกับวิธีการสร้างและส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นที่ “การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ” รวมทั้งการปกป้องสิทธิของผู้ใช้ ทั้งนี้ คณะกรรมการทบทวนนโยบาย Metaverse จะทํางานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ “การเปิดใช้งาน Metaverse ทุกสามปีเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับการส่งเสริม Metaverse”

ยังไม่ชัดเจนว่าประเด็นหลังนี้หมายถึงอะไรกันแน่ แต่รัฐบาลได้แสดงความสนใจอย่างมากใน Metaverse และหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางสําหรับ Metaverse เช่นกัน งบประมาณของรัฐบาลสําหรับโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse จะอยู่ที่ 195.4 พันล้านวอน

MSIT ร่างหลักการทางจริยธรรมของเกาหลีใต้สําหรับ Metaverse

ทางการเกาหลีใต้ได้มุ่งเน้นไปที่การวางรากฐานสําหรับการดํารงอยู่ของอุตสาหกรรม Metaverse เพราะเชื่อว่าแนวคิดดังกล่าวมีศักยภาพอย่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ ICT ของเกาหลีใต้ (Ministry of Science and ICT – MSIT) ได้สร้างร่างหลักการทางจริยธรรมหลักฉบับแรกสําหรับพรมแดนดิจิทัลแห่งใหม่

ประเด็นที่ให้ความสําคัญมากที่สุดคือการวางอัตลักษณ์ของตนเองที่สมบูรณ์ ความเพลิดเพลินที่ปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนลําดับความสําคัญเหล่านี้ MSIT ได้เน้นย้ำถึงค่านิยมหลักในเรื่องความเที่ยงแท้ การโต้ตอบระหว่างกันและกัน ความเป็นอิสระ การปกป้องข้อมูล ความเป็นธรรม การเคารพความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบ และการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง โดยหวังว่าปัจจัยเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นหลักการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิด การล่วงละเมิด และการกลั่นแกล้งกันในโลก Metaverse

เกาหลีใต้ตั้งจะเป็นผู้นำในวงการ Metaverse

ความสนใจใน Metaverse ของเกาหลีใต้นั้นแสดงออกมาชัดเจนเมื่อทําการลงทุน 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 การลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระ Digital New Deal และความหวังของการลงทุนนี้คือการสร้างงานและบริษัทจํานวนมากที่ทํางานในวงการดังกล่าว Solana ยังได้ประกาศการมอบทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับสตาร์ทอัพ Web3 ในเกาหลีใต้

เกาหลีใต้อยู่ระหว่างการสร้างกฎระเบียบมากมายเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี ซึ่งรวมถึงการเก็บภาษีและการตรวจสอบตั๋วเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน