Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

ราคา NFT ลดลงอย่างรวดเร็วและต่ำสุดในประวัติการณ์

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ตัวชี้วัดสำคัญของ NFT ลดลง
  • ยอดซื้อขาย NFT จากทุกแพลตฟอร์มเหลือ 9,887 โทเค็นในวันนี้

ตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับ NFT เช่น ยอดขาย ปริมาณการซื้อขาย และปริมาณผู้ใช้งานหน้าใหม่ ถือว่าลดลงในปี 2023 ทำให้สมาชิกชุมชน NFT พยายามหาทำความเข้าใจสถานการณ์

Giancarlo Chaux เน้นย้ำข้อเท็จจริงว่าผู้ซื้อ/ขาย NFT รายใหม่ลดลง โดยบางส่วนลดลงในระดับเดียวกับในปี 2021

ยอดขาย NFT ลดลง

ข้อมูลจาก Dune เผยว่ายอดขาย NFT ในตลาดซื้อขาย NFT ต่าง ๆ อยู่ที่ 9,887 ในวันนี้ โดยสถิติในปัจจุบันคล้ายกับสถิติในเดือนกรกฎาคม 2021และจำนวนผู้ซื้อ NFT ที่ไม่ซ้ำร้ายกันมีเพียง 4,265 ราย

เมตริกหลักอีกประการคือปริมาณการซื้อขาย NFT ลดลงเหลือ 8,823 ETH จากทุก ๆ แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ Blur ซึ่งเป็น NFT Marketplace รายใหม่อยู่ระหว่างการจัดการปริมาณการซื้อขายของตนเองในเดือนธันวาคม 2022 นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยยังลดลงเหลือประมาณ 18.7 ETH ในวันนี้

Source: Dune

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน