Bitcoin btc
$ usd

SEBI วอนคนดังควรหยุดโฆษณาคริปโต

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • SEBI วอนผู้มีชื่อเสียงหยุดโฆษณา Cryptocurrency
  • SEBI ขอรัฐบาลเข้าตรวจสอบโฆษณาคริปโตบน Social Media
  • กระทรวงกิจการผู้บริโภคคาดว่าจะเปิดเผยแนวทางการโฆษณาคริปโตฉบับปรับปรุง
  • Receive a sweet treat from us — $60 worth of BTC plus an extra $100. Redeem now!

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (SEBI) ได้แนะนําว่า “บุคคลสาธารณะที่เป็นที่รู้จักอย่างมากในวงกว้าง” ควรละเว้นจากการรับรองสินทรัพย์คริปโต

แหล่งข่าวบอกกับ BusinessLine ว่าองค์กรที่คอยจับตาดู Cryptocurrency ได้ส่งคําแนะนําไปยังคณะกรรมการยืนของรัฐสภาด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อความ SEBI ใช้ในการโฆษณาคริปโตซึ่งนับเป็นการละเมิดกฎหมายการเปิดเผยข้อมูล แม้ว่าจะยังไม่มีข้อกำหนดเฉพาะในภาคธุรกิจว่าการทำเช่นนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

ข้อความใน Guideline มีความว่า ” เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยง (สินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน) คนดังหรือผู้มีชื่อเสียงที่ปรากฏตัวในโฆษณาดังกล่าวจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ทําการตรวจสอบสถานะของโฆษณานั้นรวมถึงเนื้อหาของโฆษณาว่าผิดกฎหมายหรือไม่”

การแก้ไขหลักเกณฑ์ของ ASCI

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 รัฐบาลอินเดียยอมรับสินทรัพย์เสมือน แต่เพียงเพื่อการนํามาใช้ภายในกรอบการจัดเก็บภาษีในประเทศเท่านั้น

ตอนนี้กระทรวงการคลังได้ขอให้ความเห็นจาก SEBI เกี่ยวกับแนวทางที่ ASCI ต้องการจะบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 สภามาตรฐานการโฆษณาแห่งอินเดีย (ASCI) ได้ดําเนินการตามแนวทาง 12 ข้อเกี่ยวกับการส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA) ทั้งนี้ หน่วยงานอุในตสาหกรรมที่กํากับดูแลตนเองได้อย่าง Cryptocurrency กําหนดให้มีข้อจํากัดว่าด้วยการเผยแพร่โฆษณาคริปโต โดยจำเป็นต้องลงคำเตือนว่าผลิตภัณฑ์นั้น “ไม่มีการกำกับดูแลและอาจมีความเสี่ยงสูง”

รายงานล่าสุดระบุว่า SEBI ได้แนะนําให้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำของข้อจํากัดความรับผิดชอบ โดยให้เสริมว่า” เนื่องจากผลิตภัณฑ์คริปโตไม่มีการควบคุม บุคคลสาธารณะที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงคนดัง หรือนักกีฬา เป็นต้น มิฉะนั้น เสียงที่เขาอัดเพื่อการโฆษณาจะไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งาน

แนวทางใหม่ว่าด้วยการโฆษณาไม่เพียงแต่มุ่งเน้นให้เอ่ยถึงความเสี่ยงและความกังวลเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ยังพุ่งตรงไปที่การควบคุมคนดังหรือนักกีฬาที่มาโฆษณาผลิตภัณฑ์

คําแนะนําของ SEBI ทําให้ผู้มาปรากฏตัวในโฆษณาต้องรับผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายอื่น ๆ ดังนั้นข้อจํากัดด้านความรับผิดชอบที่แก้ไขใหม่ จะมีข้อความเพิ่มว่า “การใช้งานผลิตภัณฑ์คริปโตเหล่านี้อาจนําไปสู่การดําเนินคดีว่าด้วยการละเมิดกฎหมายอินเดีย เช่น FEMA, BUDS Act, PMLA เป็นต้น

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี ค.ศ. 2019 ยังสามารถเรียกเก็บค่าปรับจากผู้อนุญาตให้โฆษณาออกมาเผยแพร่ด้วยข้อหาประชาสัมพันธ์ข้อความที่สร้างความเข้าใจคาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้มีชื่อเสียงที่มาปรากฎตัวในโฆษณาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ หากตรวจสอบเนื้อความในโฆษณาแล้วว่าละเมิดข้อกฎหมายหรือไม่

การพัฒนาระดับโลกและกฎหมายอินเดีย

การพัฒนาในอินเดีย ยังมาในช่วงเวลาที่นักแสดงอย่าง Matt Demon ได้รับการตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากจากการโฆษณาส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงขาลงของตลาดคริปโต

https://twitter.com/gregorybrothers/status/1524790879839571969?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1524790879839571969|twgr^|twcon^s1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fbeincrypto.com%2Findia-securities-regulator-celebrities-should-stop-endorsing-crypto%2F

Matt Damon และ Crypto.com ร่วมมือกันเมื่อต้นปีเพื่อขยายการเข้าถึงโครงการการส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ Matt Damon กําลังถูกเยาะเย้ยจากการไปรากฎในโฆษณา “Fortune favors the brave” ของเขาที่เชิญชวนให้ผู้คนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ในขณะเดียวกัน SEBI ยังได้ติดต่อรัฐบาลอินเดียเพื่อขยายอํานาจในการตรวจสอบโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

หนังสือพิมพ์ Economic Times ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานกํากับดูแลหลักทรัพย์ต้องการ “สกัดกั้นและถอดรหัสข้อมูล” บนแพลตฟอร์มเช่น WhatsApp และ Telegram เพื่อระงับกรณีการซื้อขายภายในและติดตามช่องทางการซื้อขายรอบคริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

ในขณะเดียวกัน รายงานระบุว่ากระทรวงกิจการผู้บริโภค (Consumer Affairs Ministry) คาดว่าจะเปิดเผยแนวทางการโฆษณาคริปโตฉบับปรับปรุงภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในไม่ช้า

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (SEBI) ได้แนะนําว่า “บุคคลสาธารณะที่เป็นที่รู้จักอย่างมากในวงกว้าง” ควรละเว้นจากการรับรองสินทรัพย์คริปโต

แหล่งข่าวบอกกับ BusinessLine ว่าองค์กรที่คอยจับตาดู Cryptocurrency ได้ส่งคําแนะนําไปยังคณะกรรมการยืนของรัฐสภาด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อความ SEBI ใช้ในการโฆษณาคริปโตซึ่งนับเป็นการละเมิดกฎหมายการเปิดเผยข้อมูล แม้ว่าจะยังไม่มีข้อกำหนดเฉพาะในภาคธุรกิจว่าการทำเช่นนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

ข้อความใน Guideline มีความว่า ” เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยง (สินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน) คนดังหรือผู้มีชื่อเสียงที่ปรากฏตัวในโฆษณาดังกล่าวจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ทําการตรวจสอบสถานะของโฆษณานั้นรวมถึงเนื้อหาของโฆษณาว่าผิดกฎหมายหรือไม่”

การแก้ไขหลักเกณฑ์ของ ASCI

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 รัฐบาลอินเดียยอมรับสินทรัพย์เสมือน แต่เพียงเพื่อการนํามาใช้ภายในกรอบการจัดเก็บภาษีในประเทศเท่านั้น

ตอนนี้กระทรวงการคลังได้ขอให้ความเห็นจาก SEBI เกี่ยวกับแนวทางที่ ASCI ต้องการจะบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 สภามาตรฐานการโฆษณาแห่งอินเดีย (ASCI) ได้ดําเนินการตามแนวทาง 12 ข้อเกี่ยวกับการส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA) ทั้งนี้ หน่วยงานอุในตสาหกรรมที่กํากับดูแลตนเองได้อย่าง Cryptocurrency กําหนดให้มีข้อจํากัดว่าด้วยการเผยแพร่โฆษณาคริปโต โดยจำเป็นต้องลงคำเตือนว่าผลิตภัณฑ์นั้น “ไม่มีการกำกับดูแลและอาจมีความเสี่ยงสูง”

รายงานล่าสุดระบุว่า SEBI ได้แนะนําให้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำของข้อจํากัดความรับผิดชอบ โดยให้เสริมว่า” เนื่องจากผลิตภัณฑ์คริปโตไม่มีการควบคุม บุคคลสาธารณะที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงคนดัง หรือนักกีฬา เป็นต้น มิฉะนั้น เสียงที่เขาอัดเพื่อการโฆษณาจะไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งาน

แนวทางใหม่ว่าด้วยการโฆษณาไม่เพียงแต่มุ่งเน้นให้เอ่ยถึงความเสี่ยงและความกังวลเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ยังพุ่งตรงไปที่การควบคุมคนดังหรือนักกีฬาที่มาโฆษณาผลิตภัณฑ์

คําแนะนําของ SEBI ทําให้ผู้มาปรากฏตัวในโฆษณาต้องรับผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายอื่น ๆ ดังนั้นข้อจํากัดด้านความรับผิดชอบที่แก้ไขใหม่ จะมีข้อความเพิ่มว่า “การใช้งานผลิตภัณฑ์คริปโตเหล่านี้อาจนําไปสู่การดําเนินคดีว่าด้วยการละเมิดกฎหมายอินเดีย เช่น FEMA, BUDS Act, PMLA เป็นต้น

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี ค.ศ. 2019 ยังสามารถเรียกเก็บค่าปรับจากผู้อนุญาตให้โฆษณาออกมาเผยแพร่ด้วยข้อหาประชาสัมพันธ์ข้อความที่สร้างความเข้าใจคาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้มีชื่อเสียงที่มาปรากฎตัวในโฆษณาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ หากตรวจสอบเนื้อความในโฆษณาแล้วว่าละเมิดข้อกฎหมายหรือไม่

การพัฒนาระดับโลกและกฎหมายอินเดีย

การพัฒนาในอินเดีย ยังมาในช่วงเวลาที่นักแสดงอย่าง Matt Demon ได้รับการตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากจากการโฆษณาส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงขาลงของตลาดคริปโต

https://twitter.com/gregorybrothers/status/1524790879839571969?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1524790879839571969|twgr^|twcon^s1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fbeincrypto.com%2Findia-securities-regulator-celebrities-should-stop-endorsing-crypto%2F

Matt Damon และ Crypto.com ร่วมมือกันเมื่อต้นปีเพื่อขยายการเข้าถึงโครงการการส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ Matt Damon กําลังถูกเยาะเย้ยจากการไปรากฎในโฆษณา “Fortune favors the brave” ของเขาที่เชิญชวนให้ผู้คนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ในขณะเดียวกัน SEBI ยังได้ติดต่อรัฐบาลอินเดียเพื่อขยายอํานาจในการตรวจสอบโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

หนังสือพิมพ์ Economic Times ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานกํากับดูแลหลักทรัพย์ต้องการ “สกัดกั้นและถอดรหัสข้อมูล” บนแพลตฟอร์มเช่น WhatsApp และ Telegram เพื่อระงับกรณีการซื้อขายภายในและติดตามช่องทางการซื้อขายรอบคริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

ในขณะเดียวกัน รายงานระบุว่ากระทรวงกิจการผู้บริโภค (Consumer Affairs Ministry) คาดว่าจะเปิดเผยแนวทางการโฆษณาคริปโตฉบับปรับปรุงภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในไม่ช้า

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน