ดูเพิ่มเติม

Thai SEC แสดงความเห็นเกี่ยวกับบริการเดิมพันด้วยคริปโตและการห้ามการให้กู้ยืมเงิน

1 min
โดย Nicholas Pongratz
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • สํานักงานคณะกรรมการความมั่นคงและตลาดหลักทรัพย์ของไทยกล่าวว่ายินดีรับฟังความคิดเห็นหลังจากอนุมัติกฎที่จํากัดการดําเนินงานของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล
  • กฎระเบียบดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กันยายน ซึ่งรวมถึงการห้ามโฆษณาและการโปรโมตเงินดิจิทัลด้วย
  • ผู้มีอํานาจกล่าวว่าอยู่ระหว่างการแนะนําข้อจํากัดเพื่อปกป้องสาธารณะจากความเสี่ยงของผู้ให้บริการคริปโต เช่นตัวอย่างล่าสุดคือกรณี Zipmex
  • Promo

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือที่ต่างชาติรู้จักว่า Thai SEC นั้นได้อนุมัติกฎระเบียบที่ห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเงิน

ในการแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. นั้น ทางหน่วยงานกล่าวว่าตนยินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว ซึ่งบริษัทกล่าวว่าได้ประกาศใช้ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 ก.ย. เพื่อปกป้องผู้ค้าและประชาชนจากความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจากผู้ให้บริการ

ข้อห้ามคริปโตของไทย

ประกาศห้ามอย่างเป็นทางการที่โพสต์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินได้ระบุไว้สามข้อ ประการที่หนึ่งและสอง ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฝากเงินสินทรัพย์ดิจิทัลหรือฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อกู้ยืมหรือลงทุนและจ่ายคืนให้กับผู้ฝากเงิน

ข้อห้ามนี้ยังครอบคลุมถึงผู้ฝากเงินที่รับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการชําระเงินคืน

ประการที่สาม ยังห้ามการโฆษณาหรือการชักชวนให้ใช้คริปโตเคอเรนซีกับประชาชนทั่วไป “หรือกระทําการอื่นใดในลักษณะที่สนับสนุนการรับฝากและบริการให้ยืมคริปโต”

ข้อความข้างต้นนี้จะรวมถึงสิ่งที่อํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกห้ามโดยข้อกําหนดคู่แรก เช่น การใช้ช่องทางอื่นเช่นการรับฝากเงินจากต่างประเทศและผู้ให้บริการให้กู้ยืมผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ

จากข้อห้ามเหล่านี้ หน่วยงานกํากับดูแลอธิบายว่าตนต้องการชี้แจงว่าสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานใด ๆ และการขาดการกํากับดูแลทั้งในและต่างประเทศ “อาจนําไปสู่ความเสียหาย”

ก.ล.ต. ยังกล่าวต่อว่า “ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการต่างชาติจํานวนมากที่ประสบปัญหาสภาพคล่องที่ต้องหยุดให้บริการและระงับการเบิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า”

ปัญหากรณี Zipmex

แพลตฟอร์มคริปโตที่มีปัญหารายหนึ่งที่ถูกบังคับให้หยุดให้บริการเบิกถอนคือ Zipmex ซึ่งดําเนินการในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นอกเหนือจากประเทศไทย

เมื่อแพลตฟอร์มคริปโตละเลยที่จะผลิตข้อมูลการทําธุรกรรมก่อนกําหนดเส้นตาย ทาง ก.ล.ต.  ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนแก่ตํารวจต่อ Zipmex เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางหน่วยงานกํากับดูแลแห่งประเทศยังขอความชัดเจนจาก Zipmex เกี่ยวกับการหยุดให้บริการการถอนเงินในเดือนกรกฎาคม 2022

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน