ดูเพิ่มเติม

U.S. FASB เผยว่าการรายงานคริปโตในคลังสะสมของบริษัทเอกชนจะง่ายดายยิ่งขึ้น

1 min
โดย Nicholas Pongratz
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • บริษัทสามารถใช้บัญชีมูลค่ายุติธรรมเมื่อทำการสต็อกสินทรัพย์คริปโตในบัญชีของพวกเขาได้
  • บริษัทที่ถือครองคริปโตจะสามารถปฏิบัติต่อสินทรัพย์ดิจิทัลได้เหมือนเสมือนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินปกติ และรับทราบผลกำไรหรือการขาดทุนได้ทันที
  • มีการคาดหวังว่าบริษัทต่าง ๆ จะมีแนวโน้มที่จะลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีไว้ในคลังของพวกเขา
  • Promo

หน่วยงานด้านบัญชีของสหรัฐฯ กล่าวว่าบริษัทที่ต้องการใช้คริปโตเคอเรนซีควรใช้บัญชีที่มีมูลค่ายุติธรรมเมื่อสต็อกสินทรัพย์ไว้ในบัญชีของตน

 ตามรายงานของ U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB) เผยว่านับจากนี้เป็นต้นไป บริษัทต่าง ๆ จะต้องใช้บัญชีมูลค่ายุติธรรมเมื่อต้องสต็อกสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีของตน

บัญชีมูลค่ายุติธรรมช่วยให้สามารถรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนได้ทันที

ก่อนการตัดสินใจนี้ ภาคธุรกิจต่าง ๆ ขาดวิธีการเฉพาะในการเปิดเผยปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลของตน ดังนั้น หลายบริษัทจึงจัดสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่มีกำหนดอายุ (indefinite-lived intangible assets)

อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้ทำให้บริษัทเหล่านี้ต้องรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์เป็นประจำทุกปี หากมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้ลดลงต่ำกว่าราคาซื้อ แต่พวกเขาสามารถบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ได้เท่านั้น

ขณะนี้ ด้วยมาตรฐานของการบัญชีมูลค่ายุติธรรม บริษัทที่ถือครองคริปโตสามารถปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน โดยสามารถประเมินผลกำไรหรือขาดทุนได้ทันที

จากการประกาศของ FASB หน่วยงานข้างต้นกล่าวว่าวิธีการนี้สะท้อนถึงสภาพทางเศรษฐกิจของสินทรัพยคริปโตได้แม่นยำที่สุด

หลังจากได้รับการร้องขอคำชี้แจงจากบริษัทที่ถือครองคริปโตและนักลงทุนมาหลายปี FASB กล่าวว่าจะพิจารณากำหนดกฎระเบียบใหม่สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนธันวาคม 2021

จากนั้น ในเดือนพฤษภาคม 2022 ผู้กำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ระบุอย่างเป็นทางการว่าเป็นลำดับความสำคัญโดย รวมถึงแพลตฟอร์มคริปโตบนวาระทางเทคนิคซึ่งละเลยที่จะรวม NFT และ Stablecoin เข้าไปด้วย

FASB ทำงานร่วมกับ FED

เมื่อเดือนที่แล้ว ในระหว่างการสนทนาร่วมกับInternational Accounting Standards Board (IASB) ทางFASB ถูกสอบถามว่าได้ติดต่อกับธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับแพลตฟอร์มคริปโตหรือไม่ 

เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ Richard Jones ประธาน FASB กล่าวว่า FASB ได้ร้องขอความคิดเห็นของ SEC เกี่ยวกับแพลตฟอร์มคริปโตเหล่านี้

เขาอธิบายอย่างละเอียด โดยอธิบายว่าผู้กำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ติดต่อกับผู้ติดต่อประจำภายในคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักของคณะกรรมการ รวมถึงสำนักงานของหัวหน้าฝ่ายบัญชี 

ขณะนี้ภาคธุรกิจควรถือครองคริปโตได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ในขณะที่ประเด็นเรื่องบัญชีทางการเงินนั้นไม่มีความคืบหน้าจนน่าพะวง แต่มาตรฐานทางการเงินเหล่านี้มีความหมายสำคัญต่องบประมาณของบริษัทที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัล หนึ่งในนั้นคือการที่บริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะรวมคริปโตเคอเรนซี ไว้ในงบดุลของพวกเขามากขึ้น ซึ่งขณะนี้ ได้มีการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมแล้ว ตามที่ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งกล่าว

ในขณะเดียวกัน Phong Le ผู้บริหารระดับสูงของ MicroStrategy Inc. อธิบายว่างบการเงินที่สำรองเงินไว้เป็นสกุลเงินดิจิทัลในฐานะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่มีกำหนดอายุ ไม่ได้สะท้อนถึงสภาพทางการเงินหรือการดำเนินงานขององค์กรอย่างถูกต้อง

เมื่อต้นปีนี้ ราคาหุ้นของ MicroStrategy ร่วงลงราว 15% หลังจากคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหลักการทางบัญชีของบริษัท

SEC กล่าวว่า MicroStrategy ได้ใช้งาน non-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ในรายงานทางการเงินช่วงไตรมาสที่สามในปี 2021

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน