Bitcoin btc
$ usd

U.S. Treasury Department ออกมาตรการจัดการกับวอลเล็ตที่ไม่ได้โฮสต์

1 min
13 มิถุนายน 2022, 15:13 GMT+0700
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol
13 มิถุนายน 2022, 15:13 GMT+0700
สรุปย่อ
  • U.S. Treasury Department รื้อฟื้นปธิธานจัดการปัญหาความเสี่ยงของวอลเล็ตคริปโตที่ไม่ได้โฮสต์ที่ Consensus 2022
  • มีการร่างกฎเหล็กสองประการเพื่อปกป้องความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา
  • Treasury Department ร่วมมือกับวุฒิสมาชิก Lummis และ Gillibrand ในการสร้างความโปร่งใสให้กับอุตสาหกรรมคริปโต
  • A New Offer from Exclusible: The Exclusible Luxury Penthouses Read now!

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department) กําลังเดินหน้าจัดการกับการไม่เปิดเผยตัวตนของวอลเล็ตดิจิทัลที่ยังไม่ได้โฮสต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นของ Joe Biden ในการจัดการกับการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามกฎสองข้อที่เสนอโดย Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ในปี 2020 ที่บังคับใช้การรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับธุรกรรมวอลเล็ตที่ยังไม่มีเจ้าของเกิน 10,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกันก็บังคับให้ธนาคารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและคู่สัญญาของพวกเขาสําหรับธุรกรรมใด ๆ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับวอลเล็ตที่ยังไม่มีเจ้าของ Wally Adeyemo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลมีความคืบหน้าอยู่บ้าง

ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Consensus 2022 Adeyemo ยืนยันว่า:

“… เรากําลังดําเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์… โดยพื้นฐานแล้วสถาบันการเงินจําเป็นต้องรู้ว่าพวกเขากําลังทําธุรกรรมและทําธุรกิจกับใครเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ชําระเงินให้กับอาชญากร หน่วยงานที่ถูกลงโทษ หรืออื่น ๆ เมื่อพูดถึงวอลเล็ตที่ไม่ได้โฮสต์ เรากําลังดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่พวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการอํานวยความสะดวกในการชําระเงินที่ผิดกฎหมาย”

การตรวจสอบวอลเล็ตที่ไม่ได้โฮสต์เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นหลังจากมีการคว่ำบาตรสหพันธรัฐรัสเซียหลังจากการรุกรานยูเครน อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานไม่เพียงพอที่บอกว่าชาวรัสเซียใช้คริปโตเพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตรดังกล่าว

กระทรวงการคลังชี้ กฎการเดินทางจะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว

Adeyemo อธิบายกฎการเดินทางซึ่งจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของผู้ส่งและผู้รับเงินดิจิตอลให้กับสถาบันการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและบังคับใช้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารโดยไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเกินไป

เพื่อจัดการกับความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว Adeyemo กล่าวว่าหน่วยงานมุ่งมั่นที่จะร่างกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายที่กว้างขึ้นว่าด้วยความมั่นคงของชาติ ในขณะที่อนุญาตให้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีการชําระเงิน

“ตําแหน่งระหว่างประเทศของอเมริกาและความสามารถในการปกป้องความมั่นคงของชาติเราไม่ได้อยู่ที่ส่วนเล็ก ๆ ของความเป็นผู้นําทางการเงินระดับโลกของเราเท่านั้น รัฐบาลรู้ดีว่าอนาคตของระบบการเงินโลกเป็นดิจิทัลมากขึ้น”

การผลักดันด้านกฎระเบียบมาจากหลายทิศทาง

การตอบสนองจากกรมธนารักษ์เป็นไปตามคําสั่งของผู้บริหาร ที่ออกโดยประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯ ให้หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งทําการวิจัย Cryptocurrency หน่วยงานเหล่านี้รวมถึงกรมธนารักษ์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานบัญชีกลางของสกุลเงิน

มาตรา 7 ของคําสั่งผู้บริหารกล่าวถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกหกคนส่งภาคผนวกเพิ่มเติมไปยังประธานาธิบดี โดยอธิบายมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับ “ความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกิดจากสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล stablecoins CBDCs และแนวโน้มในการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้กระทําผิดกฎหมาย” ภายใน 90 วันหลังจากส่งไปยัง Congress of the National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing.

ภายใน 120 วันหลังจากยื่นต่อ Congress of the National Strategy for Combating Terrorist and Other Illicit Financing. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ จะต้องส่งแผนระหว่างหน่วยงานที่ประสานงานกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

กรมธนารักษ์ร่วมกับวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis (R-Wyo) และวุฒิสมาชิก Kirsten Gillibrand (D-NY) เพื่อออกร่างกฎระเบียบเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ร่างกฎหมายใหม่นี้จะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงปี 2023 เป็นอย่างน้อย เนื่องจากการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงมีความสําคัญเป็นอันดับแรก ในรูปแบบปัจจุบัน ร่างกฎหมายนี้อธิบายเกี่ยวกับ Stablecoins ที่จะได้รับอนุญาต สกุลใดจะอยู่ภายใต้การตัดสินของ CFTC และอันใดจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ SEC

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน