Bitcoin btc
$ usd

US Treasury ประกาศ ‘กรอบ’ สําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบคริปโต

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่กรอบการทํางานดังกล่าวและได้ส่งมอบกรอบการทํางานดังกล่าวให้กับประธานาธิบดีไบเดน
  • กรอบการทํางานนี้มีวัตถุประสงค์หลายประการและมุ่งเน้นการปกป้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปกป้องความมั่นคงของชาติ
  • รัฐบาลหลายประเทศเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจําเป็น
  • Deposit and make your first trade for up to $3,000 in rewards Get Started Now!

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (US Treasury) ได้เผยแพร่กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยเงินคริปโต กรอบการทํางานดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือระดับโลกในหลาย ๆ ด้านของตลาดคริปโต และยังเอื้อให้มีพื้นที่สำหรับสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคริปโต

ทางกระทรวงฯ ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยระบุว่าได้ปรึกษาเลขาธิการแห่งชาติ เลขาธิการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

กรอบการทํางานดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโจ ไบเดน “สําหรับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกับคู่ค้าต่างประเทศและระหว่างประเทศตามคําสั่งของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี ในการสร้างความมั่นใจในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ

กระทรวงการคลังชี้กิจการคริปโตต้องเป็นไปตามค่านิยมประชาธิปไตย

ใจความในประกาศของกระทรวงการคลังนั้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมคริปโตเป็นไปตาม “ค่านิยมประชาธิปไตยหลักของสหรัฐอเมริกา” ในขณะเดียวกัน ต้องปกป้องผู้บริโภคนักลงทุนและธุรกิจและความปลอดภัยของระบบการเงินและการคลังทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวระบุวัตถุประสงค์เผยให้ว่ามีกรอบการทํางานหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการคุ้มครองดังกล่าวของหน่วยงานและเศรษฐกิจโลกแล้ว กระทรวงการคลังฯ ยังมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายและป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ

สหรัฐฯ เคยพูดถึงประเด็นหลังนี้มาก่อน โดยกระทรวงการคลังได้ดําเนินการเกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือแฮ็กข้อมูลหน่วยคริปโตหลายแห่ง

กรอบการทํางานนี้ยังระบุถึงการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเน้นให้เป็นเป้าหมายหลักและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่าสหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมทางการเงิน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกร้องให้มีการสร้างความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและการปฏิสัมพันธ์กับการเงินคริปโตเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ดูเหมือนว่าสหรัฐฯ ยินดีที่จะปล่อยให้อุตสาหกรรมคริปโตพัฒนาและเฟื่องฟู ตราบใดที่เป็นไปตามกฎหมาย มาตรการเช่นนี้ควรช่วยกระตุ้นตลาดซึ่งได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

มาตรฐานการควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตทั่วโลกกําลังก่อตัวขึ้นใช่หรือไม่

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ได้เรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของกฎระเบียบภาคธุรกิจคริปโต ทั้งนี้ Cryptocurrency นั้นโดยธรรมชาติแล้วไม่มีพรมแดนและระบบกฎหมายใด ๆ จะจำกัดได้ ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าประเทศต่าง ๆ ต้องการทํางานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย รัฐบาลจะต้องสร้างมาตรฐานบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการทําธุรกรรมข้ามพรมแดน

หลายประเทศได้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มทั่วโลกเกิดขึ้น โดยกรณีนี้เป็นที่หารือมาหลายปีแล้ว แต่ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการถกเถียงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสหภาพยุโรปนั้นพร้อมที่จะให้สัตยาบันว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่สําคัญบางอย่าง

การกำกับดูแลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาโดยตลอด อัตราการใช้งานเงินคริปโตและวิกฤตต่าง ๆ เช่นความผิดพลาดของ TerraUSD ทําให้ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน