Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

กรอบการทํางานด้านคริปโตเคอเรนซีของฝ่ายบริหารภายใต้รัฐบาล Biden เน้นย้ำถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • ทําเนียบขาวออกแถลงการณ์ว่าได้เปิดตัวกรอบการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัล
  • ในขณะที่มีการเน้นถึงความจําเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการบูรณาการ กรอบการทํางานนี้จะสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ทำเนียบขาวแนะนําให้หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐบาลกลางร่วมมือกันและออกคําแนะนํา ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ออกโดย ก.ล.ต. เมื่อก่อนหน้านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสําหรับธนาคารต่าง ๆ

ฝ่ายบริหารของ Biden เพิ่งออกกรอบการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลหลังจากได้รับคําแนะนําจากคําสั่งผู้บริหารเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2022

อ้างอิงจากแถลงการณ์โดยทําเนียบขาว ประธานาธิบดีไบเดนได้รับรายงานเก้าฉบับหลังจากมีขอข้อมูลจากมืออาชีพและสาธารณะในคําสั่งผู้บริหาร (EO) เกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2022

“พวกเขาร่วมกันสื่อสารกรอบการทํางานที่ชัดเจนสําหรับการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ และปูทางไปสู่การดําเนินการต่อไปทั้งในและต่างประเทศ” แถลงการณ์ดังกล่าวระบุ

จากการรายงาน กรอบการทํางานจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมนวัตกรรมการปกป้องผู้บริโภคและการบูรณาการทางการเงินที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่นมีการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในขณะที่ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่

นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินการวิจัย ทดลอง และประเมินผลอย่างต่อเนื่องในประเด็นเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะทํางานระหว่างหน่วยงานที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งนําโดยกรมธนารักษ์

ความกังวลหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค

ในขณะที่มียอมรับประโยชน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล แถลงการณ์ของทําเนียบขาวระบุว่าการปกป้องผู้บริโภคนักลงทุนและหน่วยธุรกิจเป็นข้อพิจารณาหลักในการคุ้มครอง

 หน่วยงานกํากับดูแลตลาด เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์ส (CFTC) ได้รับคําสั่งให้ดําเนินการสอบสวนอย่างจริงจัง

ในขณะเดียวกัน สํานักงานคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภค (CFPB) และคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ถูกเรียกตัวว่า “เพื่อเพิ่มความพยายามในการตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้บริโภคอีกครั้ง”

หน่วยงานของรัฐบาลกลางเหล่านี้ยังได้รับการกระตุ้นให้ร่วมมือกันในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่แบ่งปันข้อมูลการร้องเรียนของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล กรอบการทํางานดังกล่าวได้ให้อํานาจแก่คณะกรรมการการศึกษาความรู้ทางการเงิน (FLEC) เพื่อเป็นผู้นําในความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณะ

คําแนะนําของ ก.ล.ต.

รายงานดังกล่าวยังสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ออกคําแนะนําเกี่ยวกับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล คล้ายกับที่สํานักงาน ก.ล.ต. ออกให้ในเดือนมีนาคม 2022

ตามรายงานล่าสุดของ Reuters ข้อแนะนำชุดนี้ทําให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการเงินดิจิทัลได้ โครงการเงินดิจิทัลของสถาบันการเงินรายใหญ่หลายแห่งกําลังตกอยู่ในอันตราย ไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase &Co., BNY Mellon และ Wells Fargo &Co.

อ้างอิงจากคําแนะนําที่ออกโดย SEC ในเดือนมีนาคม 2022 บริษัทมหาชนที่ถือสินทรัพย์คริปโตในนามของลูกค้าหรือผู้อื่นจะต้องพิจารณาสินทรัพย์เหล่านี้ว่าเป็นหนี้สินในงบดุลของพวกเขา

ในขณะที่ธนาคารมีกฎเรื่องเงินทุนที่เข้มงวดซึ่งกําหนดให้พวกเขาถือเงินสดกับหนี้สินงบดุล แต่โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารไม่จําเป็นต้องสะท้อนการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในงบดุล

อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของหัวหน้าฝ่ายบัญชีที่รักษาการของ ก.ล.ต. สินทรัพย์คริปโตที่ถูกควบคุมดูแลนั้นมีความเสี่ยง “เฉพาะ” ซึ่งเป็นไปตามคําจํากัดความของหนี้สินภายใต้มาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน