Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

ทําเนียบขาว (White House) ผลักดันให้มีการขุดคริปโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

1 min
โดย Remmy Bahati
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • การขุดคริปโตส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา
  • ทําเนียบขาวแนะนําให้นักขุดคริปโตใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน
  • การขุดคริปโตได้รับการสนับสนุนให้สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อไว้ใช้เอง
  • Top Crypto Exchanges Without KYCRead Now

รายงานจากทําเนียบขาว (White House) เปิดเผยว่าเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลมีส่วนอย่างท่วมท้นต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมลพิษและเสียงรบกวนอื่น ๆ ในท้องถิ่น ซึ่งขัดขวางความพยายามของหน่วยงานจากรัฐบาลกลางในการบรรลุมลพิษคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นและเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ


รายงานระบุว่า สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทําเนียบขาว กําลังตอบสนองต่อคําสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งตั้งคําถามเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของสินทรัพย์คริปโตในประเด็นปัญหาด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสหรัฐอเมริกา


ประเด็นสําคัญจากคําแนะนําของทีมงานรัฐบาลคือการให้สํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency – EPA), กระทรวงพลังงาน (Department of Energy – DOE) และหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ริเริ่มกระบวนการร่วมกับรัฐต่างๆ และบริษัทคริปโตเพื่อขยายมาตรฐานประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่อิงตามหลักฐานเชิงรุกสําหรับการออกแบบการขุดคริปโต การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ


“ฝ่ายบริหารควรสํารวจการดําเนินการของผู้บริหาร และสภาคองเกรสอาจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อจํากัดหรือกําจัดการใช้กลไกฉันทามติที่มีความเข้มของพลังงานสูงสําหรับการขุดสินทรัพย์คริปโต นอกจากนี้ DOE และ EPA ควรให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่คณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐ หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมสินทรัพย์คริปโตเพื่อสร้างความสามารถในการลดการปล่อยมลพิษ เสียงรบกวน ผลกระทบทางน้ำ และผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบจากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อบรรเทาความอยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่รับภาระจากการขุดมากเกินไป” รายงานของทําเนียบขาวบางส่วนระบุข้อความข้างต้น

ทําเนียบขาวแนะนําให้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับนักขุดสินทรัพย์คริปโต


คําแนะนําที่สําคัญอีกประการในรายงานคือเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือด้านพลังงาน ขอข้อมูลส่วนบุคคลของนักขุดสินทรัพย์คริปโตและข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่จะยังคงเป็นความลับเพื่อให้ FED สามารถประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศจากการขุดคริปโตครั้งดังกล่าวได้


แม้ว่าชุมชนผู้ใช้งานคริปโตจะโต้แย้งว่าการขุดคริปโตนั้นเป็นมิตรสําหรับสิ่งแวดล้อม แต่รายงานจากทําเนียบขาวกล่าวว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชุดใหม่มากกว่า 100 ล้านเครื่องจะเชื่อมต่อกับกริดภายในปี 2040 ปัจจัยข้างต้นนี้จะทําให้ประเทศผู้หิวโหยพลังงานเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

พวกเขาได้มอบหมายให้หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมปฏิวัติโครงข่ายพลังงานที่จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตและปกป้องชุมชนจากมลพิษและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนื่องจากอุตสาหกรรมคริปโตมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สินทรัพย์คริปโตส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐฯ


ตั้งแต่ปี 2018 ถึงปี 2022 การใช้พลังงานไฟฟ้าจากสินทรัพย์คริปโตทั่วโลกเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว โดยประมาณการได้ว่าการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากสองเท่าเป็นสี่เท่าภายในเดือนสิงหาคม 2022

รายงานดังกล่าวได้ตั้งค่าสถานะระหว่าง 1.20 ถึง 2.40 หมื่นล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี “ช่วงที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเกินประจําปีทั้งหมดของหลายประเทศ เช่น อาร์เจนตินาหรือออสเตรเลีย” คิดเป็น 0.4% ถึง 0.9% จากการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกต่อปี


สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเป็นรายใหญ่ที่ใช้พลังงานถึงประมาณหนึ่งในสามของการดําเนินงานสินทรัพย์คริปโตทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันใช้พลังงานไปประมาณ 0.9% ถึง 1.7% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐฯ

การใช้ไฟฟ้าช่วงนี้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ในบ้านทุกเครื่องหรือระบบแสงสว่างสําหรับที่อยู่อาศัยทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ส่วนแบ่งการขุดคริปโตทั่วโลกของสหรัฐฯ มาจาก Bitcoin ซึ่งเป็นสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่ที่สุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.5% ในปี 2020 เป็น 38% ในวันนี้สำหรับการใช้ไฟฟ้าของสหรัฐฯ สําหรับการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล จากช่วงเวลาที่ยังใช้ไฟฟ้าไม่เยอะนัก และเพิ่มขึ้นสามเท่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ในที่สุด

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน