Bitcoin btc
$ usd

ถาม ChatGPT: 6 สิ่งที่ AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในปี 2030

3 mins
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • 6 สิ่งที่ ChatGPT มองว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในปี 7 ปีข้างหน้า

AI กำลังเป็นเทคโนโลยีที่เหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่กำลังแข่งขันกันพัฒนา เราจึงลองถาม ChatGPT ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ดูว่า ตัวมันเองจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรบ้างภายในปี 2030 ดู

ChatGPT คือ แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถสนทนากับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาขึ้นโดยบริษัท OpenAI โดยเป็นระบบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่สามารถปรับแต่งและเรียนรู้ได้เอง นอกจากนี้การอัปเดทยังทำให้สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ทั้งเสียงและรูปภาพได้อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติม)

6 สิ่งที่ ChatGPT มองว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในปี 7 ปีข้างหน้า

ครั้งนี้เราลองทดลองถามแชมบอทตัวนี้ดูกันว่าหาก 6 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีนี้คืออะไร?

ด้านสุขภาพ (Healthcare)

ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ผู้ป่วย โดยรวบรวมข้อมูลของอาการต่างๆ ทั้งรูปภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม และประวัติผู้ป่วย เพื่อวิเคราะห์โรคและสภาพร่างกาย หลังจากนั้นจะจ่ายยาให้อย่างเหมาะสมตามอาการและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล นอกจากนี้มันยังอาจสามารถค้นพบยาตัวใหม่ๆ ได้อีกด้วย

ด้านการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation)

จากข้อมูลของแชทบอท ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพในการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติอย่างสะดวกและเพิ่มความสามารถของมนุษย์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

แม้มันอาจนำไปสู่การเลิกจ้างงาน แต่ก็สร้างโอกาสในการทำงานใหม่ๆ มากมายในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน เราจะเห็นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น

ด้านคมนาคม (Transportation)

ปัญญาประดิษฐ์จะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น โดยเฉพาะกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเช่น Tesla และ SpaceX ซึ่งอาจช่วยในการค้นหาเส้นทาง ลดปัญหารถติด และลดอุบัติเหตุได้

ด้านการศึกษา (Education)

ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยเรียบเรียงเนื้อหาที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน และจัดการงานด้านเอกสารโดยอัตโนมัติให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะกับการเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น Binance Academy ที่นำมาใช้แล้ว

ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)

บริษัทที่มีช่องทางออนไลน์จะนำ Chatbot มาใช้เพื่อตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันเราเริ่มเห็นมากขึ้น นอกจากนี้ภายในปี 2030 ปัญญาประดิษฐ์จะถูกพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ทำให้การตอบคำถามตรงจุดมากขึ้นและกระชับมากขึ้น สำหรับประเทศไทยเองใน Line ก็มีการพัฒนา Line@Alisa เข้ามาให้ทดลองใช้งานกันได้ฟรีๆ แล้ว

ด้านโครงสร้างระบบอัจฉริยะ (Smart Homes & Cities)

ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถในการพัฒนาระบบอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ ที่เชื่อมต่อแบบ Internet of Things (IoT) อุปกรณ์และระบบที่เชื่อมต่อกันสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน