Bitcoin btc
$ usd

ผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์สนับสนุนโครงการนำร่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งใช้ในการขุด Bitcoin

1 min
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • สํานักงานผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเงินดิจิทัล
  • รายงานดังกล่าวแนะนําให้กระทรวงพลังงานตรวจสอบการขุด Bitcoin เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว
  • ผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์มีมุมมองเชิงบวกต่อเงินดิจิทัล โดยเขาต้องการทําให้นิวแฮมป์เชียร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินดิจิทัล

สํานักงานของ Chris Sununu ผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคริปโตและบล็อกเชน เหนือสิ่งอื่นใด เขาแนะนําให้กระทรวงพลังงานตรวจสอบการขุด Bitcoin เพื่อหาประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการขุด Bitcoin

สํานักงานผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2023 เกี่ยวกับกับเงินดิจิทัล ผู้ว่าการรัฐรายนี้กล่าวถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ โดยเขาสนับสนุนเทคโนโลยีดังกล่าว แม้ว่าจะมีข้อเสนอเกี่ยวกับการชี้แจงกฎหมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ เขาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนักลงทุนในท้องถิ่น

รายงานดังกล่าวมีข้อสรุปที่สําคัญสามประการ ประการแรกคือเทคโนโลยีบล็อกเชนอาจถูกนำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์สำคัญมากมายในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ประการที่สองคือสถานะทางกฎหมายและข้อบังคับของเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีนั้นไม่แน่นอน ซึ่งในท้ายที่สุด มันมีส่วนบ่อนทําลายนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ ประการสุดท้าย หน่วยงานของรัฐนิวแฮมป์เชียร์เชื่อว่ารัฐบาลควรทุ่มเททรัพยากรเพื่อทําให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านเงินดิจิทัล

หนึ่งในคําแนะนําที่สําคัญที่สุดคือกระทรวงพลังงานควรทบทวน “วิธีการขุด Bitcoin โดยอาจรวมเข้ากับแผนพลังงานทั่วทั้งรัฐ” การทำเช่นนี้ช่วยตรวจสอบว่าการขุด Bitcoin จะส่งผลให้เกิดโครงข่ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพได้หรือไม่ หรือจะนำไปสู่การสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าที่ยั่งยืนมากขึ้นและลดต้นทุนผู้บริโภคได้อย่างไรบ้างนอกจากนี้ เขายังขอให้มีการทบทวนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุด Bitcoin

“คณะกรรมาธิการเชื่อว่าการพัฒนาในระยะต่อไปนี้ … ควรมาพร้อมกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายดังกล่าวควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่เข้าร่วมในวงการนี้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตน พวกเขาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมเงินดิจิทัลมีการแจ้งให้ภาครัฐรับทราบและมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขุด Bitcoin”

แถลงการณ์นี้นับเป็นก้าวสําคัญสําหรับรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ซึ่งได้แสดงความกระตือรือร้นเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี โดยมีผู้ว่าการ Sununu เป็นศูนย์กลางของการหารือในประเด็นดังกล่าว

ผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์มองเห็นศักยภาพในบล็อกเชนและการขุด Bitcoin

ผู้ว่าการ Sununu ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเขาคิดว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนและเงินดิจิทัลมีประโยชน์ เขาได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการผู้ว่าการด้านเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งบ่งบอกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงรัฐของตน

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเทคโนโลยีและการนําไปใช้งาน ในขณะเดียวกัน ต้องคอยปกป้องนักลงทุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดูเหมือนว่า Sununu จะกระตือรือร้นที่จะทําให้นิวแฮมป์เชียร์เป็นศูนย์กลางสําหรับนวัตกรรมทางการเงิน และเทคโนโลยีบล็อกเชนถือเป็นกุญแจสําคัญ

ประเด็นเรื่องกฎระเบียบถือเป็นประเด็นร้อนสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะนี้ และนิวแฮมป์เชียร์กําลังเป็นผู้นําในการสนับสนุนคริปโตเคอเรนซี แน่นอนว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลังจากการล้มละลายของ FTX

นิวแฮมป์เชียร์เตรียมตัวดึงดูดหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ

ความกระตือรือร้นของผู้ว่าการ Sununu สําหรับคริปโตเคอเรนซีนั้นตรงกับความต้องการของสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติคนอื่น ๆ กล่าวคือ ในเดือนมีนาคม 2022 การปฏิรูปทางการเงินทําให้นิวแฮมป์เชียร์กลายเป็นรัฐแห่งแรกที่นําร่างประมวลกฎหมายพาณิชย์สากลของรัฐบาลกลางมาใช้ ซึ่งมีผลกระทบต่อเงินดิจิทัล

รัฐบาลของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ UCC ทําให้การซื้อและขายเงินดิจิทัลง่ายขึ้น นี่เป็นขั้นตอนแรกที่สามารถทําให้รัฐดังกล่าวเป็นศูนย์กลางทางการเงินดิจิทัลได้

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน