Bitcoin btc
$ usd

Blockchain as a Service กับ Permissioned blockchain ที่กำลังเติบโต

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • Permissioned Blockchain คืออะไร
  • Blockchain as a Service (BaaS)

เทคโนโลยี blockchain มี 2 ประเภทหลักๆ นั่นคือ Permissioned และ Permissionless การเติบโตของบล็อกเชนระบบปิดเริ่มมีมากขึ้นรวมถึงธุรกิจ Blockchain as a Service

ในปัจจุบันนอกจากระบบบล็อกเชนแบบเปิดอย่าง Bitcoin และ Ethereum แล้ว การเติบโตของบล็อกเชนระบบปิดกำลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานสถาบันหรือธุรกิจต่างๆ ระบบเหล่านี้มักถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรลุจุดประสงค์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น Project ION ที่นำมาใช้สำหรับชำระบัญชีในตลาดหุ้นโดยเฉพาะ

Permissioned Blockchain คืออะไร

ส่วนใหญ่แล้วมันคือระบบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ มีเพียงผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น ผู้ใช้งานจะต้องได้รับสิทธิ์หรือการอนุญาตก่อนทั้งในการเข้าร่วมหรือทำกิจกรรมใดๆ บนระบบ ทุกอย่างจะถูกกำหนดโดยข้อตกลงระหว่างกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน นอกจากนี้จะต้องมีการระบุตัวตนที่ชัดเจน หรืออาจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางดิจิตอลจากผู้กำกับดูแลอีกด้วย

แน่นอนว่ามันอาจจะเพิ่มความเชื่อมั่นและการกระจายศูนย์เพื่อความโปร่งใสระหว่างบริษัทหรือกลุ่มคนที่เข้าร่วมในระบบได้ โดยการให้อำนาจการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ กับคนหลายๆ กลุ่มแทนที่จะเป็นเพียงบริษัทเดียว

อย่างไรก็ตามมันจะต้องมีผู้ควบคุมระบบกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจมากที่สุด จึงทำให้มันแตกต่างจากบล็อกเชนระบบเปิดอยู่มาก ในเชิงโครงสร้างของผู้มีอำนาจในระบบ

Blockchain as a Service (BaaS) ที่กำลังเติบโต

บล็อกเชนแบบปิดมีโครงสร้างอยู่หลายรูปแบบ ตามแต่ผู้สร้างจะต้องการออกแบบมัน (customization) เช่นบล็อคเชนบางตัวผู้ใช้งานอาจต้องได้รับอนุญาตก่อนเป็นพิเศษ ในการอ่านข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ร่วมถึงการเขียนข้อมูล หรือในบางครั้งอาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานมีสิทธิ์แค่ในฐานะผู้ใช้งานในระบบเพียงเท่านั้น หรือทำงานเฉพาะส่วนในระบบ

โดยสังเขปคือ ทุกๆ องค์ประกอบสามารถแบ่งย่อยได้หมดว่าใครจะสามารถเข้าถึงส่วนใดได้บ้าง และทำอะไรบนระบบได้บ้างโดยผู้ออกแบบบล็อกเชนนั้นๆ

ในปัจจุบันจึงมีตลาดกลุ่มหนึ่งในโลกบล็อกเชน นั่นคือกลุ่มผู้ให้บริการออกแบบหรือสร้างบล็อกเชน (BaaS) เพื่อการใช้งานของบริษัท หน่วยงาน หรือกลุ่มธุรกิจในขนาดต่างๆ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในบางภาคส่วน กลุ่มผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถออกแบบทุกๆ มิติบนบล็อกเชนได้ตามแต่ความต้องการของผู้จ้าง (customization)

BaaS expected growth

อ้างอิงข้อมูลจาก Fortune Business Insights พบว่ามีการเติบโตของ BaaS เป็นอย่างมาก สำหรับปี 2021 มีเม็ดเงินกว่า 2.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 4.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2022 นี้ นับว่าเป็นการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นกว่า 58% แบบ Y-on-Y นอกจากนี้อุตสาหกรรม BFSI หรือกลุ่มธุรกิจการเงินและประกันยังเป็นกลุ่มที่กินส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในปี 2021

BFSI Dominance

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC....
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน