Bitcoin btc
$ usd
รายงานข่าว

BUSD ทำให้ปริมาณการโอน Stablecoin ลดลง 19%

1 min
โดย James Morales
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

ปริมาณการโอน Stablecoin ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยลดลง 19.2% ในช่วงเจ็ดวันจนถึงวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

ข้อมูลจาก Dune เผยให้เห็นว่าปริมาณธุรกรรมของ BUSD ลดลงอย่างมาก คาดว่าเกิดขึ้นจากการชะลอตัวครั้งใหญ่ของการใช้งาน BUSD ของ Binance ซึ่งลดลง 353.3% ในช่วงสัปดาห์

นี่เป็นเพียงการลดมูลค่าครั้งล่าสุดในภาวะขาลงของ Stablecoin ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

นอกจากปริมาณธุรกรรมแล้ว มูลค่าตามราคาตลาดของ BUSD ลดลงเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 มูลค่าของปริมาณธุรรมโดยรวมลดลงต่ำกว่าประมาณ 2.4 แสนล้านบาท (7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งนับเป็นปริมาณ BUSD ที่หมุนเวียนต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

BUSD Market Cap (Source: BeInCrypto)

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน